Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – avgust 2023

VOX – avgust 2023

 

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jun 23 jul 23 avg 23
uspešno 50,3 48,8 51,7
neuspešno 43,2 47,6 44,9
ne vem 6,5 3,6 3,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  jun 23 jul 23 avg 23
Gibanje Svoboda 25,1 26,0 23,7
Levica 4,8 5,2 4,9
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,9 6,8 6,8
SD – Socialni demokrati 8,9 7,6 6,6
SDS – Slovenska demokratska stranka 20,1 20,9 23,9
druge 2,3 2,4 1,3
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 25,9 24,3 28,8
ne bi volil 6,0 6,9 4,0

  

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 36,0 32
Levica 7,4 6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 10,3 9
SD – Socialni demokrati 10,0 9
SDS – Slovenska demokratska stranka 36,3 32

 

V zadnjih mesecih je bilo v Sloveniji več izrednih vremenskih pojavov, ki so ogrozili varnost ljudi in premoženja. Koliko vas skrbijo ti izredni in ekstremni vremenski pojavi (požari, toča, poplave, plazovi …)?

 

  %
sploh nisem zaskrbljen 0,9
nisem zaskrbljen 6,4
niti niti 11,8
sem zaskrbljen 23,7
zelo sem zaskrbljen 56,7
ne vem, ne morem oceniti 0,5
Povprečna ocena 4,30

 

 

Ali so vas, vaše sorodnike, prijatelje ali znance letošnje ujme prizadele tako, da so ogrozile vašo oz. njihovo osebno varnost ali povzročile gmotno škodo?

  %
da 39,4
ne 60,6

 

Ocenite, v kolikšni meri smo kot družba pripravljeni na soočenje z vedno bolj pogostimi naravnimi ujmami?

  %
sploh nismo pripravljeni 10,1
nismo pripravljeni 30,6
niti niti 37,5
dobro smo pripravljeni 12,5
zelo dobro smo pripravljeni 7,9
ne vem, ne morem oceniti 1,5
Povprečna ocena 2,77

 

Kaj menite, kdo je najbolj odgovoren za vašo osebno varnost in varnost vašega premoženja pred naravnimi nesrečami?

  %
najbolj odgovoren sem jaz sam 45,3
najbolj odgovorna je država 7,9
odgovornost je deljena 44,6
ne vem, ne morem se opredeliti 2,3

 

Slovenijo so prizadele katastrofalne poplave. Kaj menite, kdo je najbolj odgovoren za uspeh  popoplavne sanacije?

  %
prizadeti ljudje 19,3
občine 14,2
vlada in druge državne ustanove 43,7
humanitarne organizacije 12,0
ne vem 10,9

 

Kako ste preživeli oz. kaj ste počeli zadnji podaljšani vikend?

Odprto vprašanje, anketiranci so spontano navedli odgovor.  Več možnih odgovorov.

  %
bil sem doma 57,5
bil sem bil na dopustu, izletu 12,6
pomagal sem pri odpravljanju posledic poplav 24,2
bil sem v službi 7,6

 

 

 

Ninamedia, 16. – 17. avgust 2023                                                                                                         n=700