Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – april 2017

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  feb. 17 mar. 17 apr. 17
uspešno 40,4 35,8 31,2
neuspešno 54,6 62,6 66,8
ne vem 5,1 1,6 2,0

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  feb. 17 mar. 17 apr. 17
DeSUS 5,0 6,5 6,8
NSi 5,6 5,0 5,6
SD 9,6 10,8 10,2
SDS 12,9 14,0 13,9
SMC 9,7 6,3 7,9
ZaAB 0,5 0,2 0,2
ZL 6,0 5,8 6,5
SLS 2,0 1,0
druge 0,4 2,2 2,6
ne vem 33,2 31,4 29,0
ne bi volil 15,1 16,8 17,3

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 13,4 12
NSi 11,0 10
SD 20,0 17
SDS 27,3 24
SMC 15,5 14
ZL 12,8 11

 

Zaradi Agrokorjevih finančnih težav se pojavljajo ideje, naj se Mercator vrne v slovensko last. Podjetje sicer velja za močno zadolženo. Bi bili vi osebno pripravljeni kupiti Mercatorjeve delnice?

  %
da 30,9
ne 69,1

 

Pojavljajo se ideje, da naj Mercator, če bo naprodaj, odkupi slovenska država. Kakšno je vaše stališče o tem, naj država kupi  Mercator ali ne?

  %
da 55,0
ne 35,1
ne vem 9,9

 

 

 

Ninamedia, 18. – 20. april 2017                                                                                                                                  n=700