Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – avgust 2017

 Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jun. 17 jul. 17 avg. 17
uspešno 33,0 30,0 33,5
neuspešno 62,5 64,3 61,2
ne vem 4,4 5,7 5,3

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jun. 17 jul. 17 avg. 17
DeSUS 6,4 5,4 5,1
NSi 5,5 5,2 6,1
SD 11,9 11,2 11,5
SDS 14,9 13,0 13,5
SMC 9,8 8,8 10,2
Zavezništvo 0,5 2,2 1,2
Levica 7,8 8,5 7,2
SLS 0,5 1,4 1,0
druge 2,0 3,2 2,2
ne vem 26,8 23,4 29,2
ne bi volil 13,9 17,8 12,9

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 9,5 8
NSi 11,4 10
SD 21,4 19
SDS 25,1 22
SMC 19,0 17
Levica 13,5 12

 

Prosim, ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen, vaše zadovoljstvo naštetimi dejavniki slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema:

1 2 3 4 5 ne vem Povp.

ocena

Dostopnost vrtcev, v katere bi starši želeli vključiti otroka 2,5 6,0 24,2 35,2 16,0 16,2 3,67
Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih 1,0 3,5 17,7 37,4 24,7 15,8 3,96
Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in programov v osnovnih šolah 2,3 13,6 31,6 31,4 11,1 10,1 3,39
Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in programov v srednjih šolah 2,1 9,1 30,3 32,3 10,3 15,9 3,47

 

 

 

Ninamedia, 7. – 9. avgust 2017                                                                                                                    n=700