Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – junij 2021

VOX – junij 2021

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  apr 21 maj 21 jun 21
uspešno 29,5 26,1 29,8
neuspešno 67,3 70,2 66,1
ne vem 3,2 3,6 4,1

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  apr 21 maj 21 jun 21
DeSUS 0,3 0,5 0,9
NSi 7,4 7,3 6,5
SD 13,2 13,1 12,1
SDS 19,0 18,1 19,1
SMC 0,3 0,6 0,6
SAB 3,6 3,6 3,4
Levica 6,9 7,3 6,9
LMŠ 10,1 8,2 8,8
SNS 0,2 1,0 1,1
SLS 1,2 1,9 2,3
druge stranke 1,8 1,0 0,8
ne vem 28,7 32,9 30,5
ne bi volil 7,4 4,4 6,9

 

Izračun sedežev v DZ:

 

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
NSi 11,4 10
SD 21,3 19
SDS 33,6 29
SAB 6,0 5
Levica 12,1 11
LMŠ 15,5 14

 

Pred 30 leti se je Slovenija osamosvojila. Ali je novonastala država upravičila vaša pričakovanja?

  junij 2016 junij 2021
da 20,5 32,9
ne 73,5 61,8
ne vem 6,0 5,3

 

 Ocenite z ocenami od 1 do 5 (pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen), kako ste v Sloveniji zadovoljni:

junij 2021
  zelo nezadovoljen nezadovoljen niti niti zadovoljen zelo zadovoljen ne vem povp.
z delovanjem demokracije 19,9 30,8 32,6 12,0 4,6 0,1 2,51
z lastnimi materialnimi razmerami 6,0 12,3 38,3 31,0 11,2 1,2 3,30
s socialno varnostjo 7,9 15,7 34,2 31,3 10,3 0,6 3,21
s stopnjo osebne varnosti 1,8 6,5 16,7 46,6 28,2 0,2 3,93

 

junij 2011
  zelo nezadovoljen nezadovoljen niti niti zadovoljen zelo zadovoljen ne vem povp.
z delovanjem demokracije 25,7 26,8 37,9 6,1 3,2 0,2 2,34
z lastnimi materialnimi razmerami 12,1 17,7 40,6 24,2 5,4 0,1 2,93
s socialno varnostjo 11,8 17,7 38,5 25,4 6,1 0,5 2,96
s stopnjo osebne varnosti 3,1 6,4 21,4 47,8 20,6 0,8 3,77

 

 

Ali vi osebno danes živite boljše, slabše ali enako kot ste živeli pred tridesetimi* leti?

* V raziskavi junij 2011 smo spraševali za obdobje pred dvajsetimi leti, kar koledarsko pomeni enako obdobje.

  junij 2011 junij 2021
boljše 26,5 32,8
slabše 38,6 28,3
enako 26,6 27,2
ne vem, ne morem odgovoriti 8,2 11,7

 

 

Če bi imeli možnost živeti v kakšni drugi državi, ali bi to možnost izkoristili ali ne?

  junij 2011 junij 2021
da 33,5 25,2
ne 64,2 74,1
ne vem 2,3 0,7

 

Kaj menite, ali so državljani držav, ki vam jih bomo navedli, danes v glavnem zadovoljni s pogoji življenja v njihovi državi ali niso zadovoljni?

junij 2021
  zadovoljni nezadovoljni ne vem
Slovenija 35,1 45,1 19,8
Hrvaška 30,7 48,8 20,5
BiH 7,8 72,5 19,8
Srbija 26,9 46,3 26,8

 

junij 2011
  zadovoljni nezadovoljni ne vem
Slovenija 28,1 70,0 1,9
Hrvaška 22,5 67,4 10,2
BiH 16,8 63,7 19,5
Srbija 18,9 63,7 17,4

 

Ali naj Slovenija na posameznih področjih sodeluje z naslednjimi državami?

junij 2021
  da ne ne vem
na gospodarskem področju s HRVAŠKO 87,6 11,0 1,3
na gospodarskem področju s SRBIJO 89,2 8,1 2,6
na gospodarskem področju z BiH 85,1 11,2 3,7
na političnem področju s HRVAŠKO 71,3 21,0 7,7
na političnem področju s SRBIJO 75,3 15,0 9,8
na političnem področju z BiH 75,0 14,2 10,9
na obrambnem področju s HRVAŠKO 60,3 27,6 12,1
na obrambnem področju s SRBIJO 53,4 31,1 15,4
na obrambnem področju z BiH 52,3 31,7 16,0

 

junij 2011
  da ne ne vem
na gospodarskem področju s HRVAŠKO 90,6 6,5 2,9
na gospodarskem področju s SRBIJO 91,3 5,1 3,7
na gospodarskem področju z BiH 88,7 7,1 4,2
na političnem področju s HRVAŠKO 73,2 20,2 6,6
na političnem področju s SRBIJO 77,1 15,2 7,7
na političnem področju z BiH 79,2 12,6 8,2
na obrambnem področju s HRVAŠKO 51,5 34,9 13,5
na obrambnem področju s SRBIJO 46,5 40,2 13,3
na obrambnem področju z BiH 49,9 35,5 14,6

 

Kateremu od navedenih tujih investitorjev bi dali prednost, če bi želel investirati v naši državi?

  junij 2011 junij 2021
investitorju iz Hrvaške 25,7 33,0
investitorju iz Srbije 32,7 29,1
investitorju iz BiH 12,3 6,5
ne vem 12,5 17,5
nobenemu 16,8 13,9

 

 

Ninamedia, 15. – 17. junij 2021                                                                                                            n=700