Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – april 2022

VOX – april 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  feb 22 mar 22 apr 22
uspešno 36,4 36,3 31,5
neuspešno 61,2 57,2 61,4
ne vem 2,3 6,5 7,0

 

 

Ninamedia, 4. – 6. april 2022                                                                                                                n=700