Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Author Archive: ninamedia

Aktualna vprašanja – januar 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  nov 18 dec 18 jan 19
uspešno 44,2 49,9 56,1
neuspešno 37,3 34,9 29,1
ne vem 18,5 15,2 14,8

 OPOMBA: Uspešnost vlade je ocenjena najvišje do sedaj. Pred tem je decembra 2008 imela Pahorjeva vlada 55,9 % uspešnost.

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  nov 18 dec 18 jan 19
DeSUS 3,7 3,0 2,9
NSi 6,2 5,9 4,1
SD 14,7 12,3 11,7
SDS 18,0 18,7 16,9
SMC 5,0 3,1 3,1
Stranka Alenke Bratušek 2,3 2,4 2,5
Levica 8,1 6,9 7,1
LMŠ 12,2 12,8 18,0
SNS 3,7 2,4 1,7
SLS 3,1
druge stranke 2,1 3,2 0,1
ne vem 17,5 20,8 21,8
ne bi volil 6,4 8,4 7,0

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: LDS (1x).

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,3 4
NSi 6,1 5
SD 17,5 16
SDS 25,3 22
SMC 4,6 4
Levica 10,6 9
LMŠ 26,9 24
SLS 4,6 4

 

Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli osem predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek, Mira Cerarja in Marjana Šarca. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?

  %
Lojze Peterle 5,4
Janez Drnovšek 50,6
Andrej Bajuk 1,7
Anton Rop 0,2
Janez Janša 14,9
Borut Pahor 5,6
Alenka Bratušek 3,5
Miro Cerar 2,1
Marjan Šarec 6,4
vsi enako 0,8
noben 2,7
ne vem 6,1

 

Z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade Marjana Šarca.

%
zelo slabo 3,7
slabo 9,4
niti niti 29,1
dobro 38,9
zelo dobro 16,2
ne vem, ne morem oceniti 2,7
Povprečna ocena:                                      3,56

 

 

 

Ninamedia, 15. – 17. januar 2019                                                                                                  n=700

Lestvica politikov – januar 2019

VOX  – januar 2019

13.12. 17.1.
1.    Šarec 3,46 3,66
2.    Pahor 3,66 3,60
3.    Bulc 3,13 3,29
4.    Fajon 3,06 3,16
5.    Novak 3,01 3,03
6.    Židan 3,03 3,02
7.    Janković 2,91 2,90
8.    Brglez 2,90 2,89
9.    Šoltes 2,74 2,88
10.  Leben 2,80
11.  Bratušek 2,73 2,79
12.  Tonin 2,70 2,77
13.  Peterle 2,71 2,74
14.  Cerar 2,69 2,70
15.  Logar 2,61 2,69
16.  Mesec 2,56 2,64
17.  Tomič 2,55 2,58
18.  Erjavec 2,46 2,49
19.  Jelinčič 2,38
20.  Janša 2,38 2,34
21.  Irgl 2,45 2,33
22.  Grims 2,04

 

VOX – januar 2019

Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo tako, kot vsako leto doslej, opravili nabor politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, komisarji, ministri, predsedniki parlamentarnih strank in župani). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

Tokrat je v družbi 22-ih nov politik le Jure Leben, ki se je takoj zavihtel v sredino razpredelnice, vsi ostali pa so se že uvrščali v družbo najbolj priljubljenih. Prvo letošnje merjenje priljubljenosti je prineslo prvovrstno presenečenje. Prvič po marcu 2015 Borut Pahor ni več na čelu razpredelnice. Prehitel ga je Marjan Šarec, ki je ocenjen opazno boljše kot decembra. Pri januarskem merjenju priljubljenosti je trinajst politikov ocenjenih boljše in šest slabše kot decembra. Ob Šarčevem vzponu na čelo razpredelnice, je za zgornji del le te značilno le še to, da se je Ljudmila Novak uvrstila na peto mesto, pred Dejanom Židanom. V spodnjem delu razpredelnice so praktično vsi ostali na pozicijah iz preteklega meseca. Le Eva Irgl je padla za dve mesti in bo skupaj s strankarskim kolegom Brankom Grimsom zapustila družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Franc Bogovič in Jožef Horvat, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Lestvica politikov – december 2018

VOX – december 2018

  20.11. 13.12.
1.       Pahor 3,62 3,66
2.    Šarec 3,35 3,46
3.    Bulc 3,21 3,13
4.    Fajon 3,20 3,06
5.    Židan 3,04 3,03
6.    Novak 3,16 3,01
7.    Janković 2,95 2,91
8.    Brglez 3,02 2,90
9.    Šoltes 2,80 2,74
10.  Bratušek 2,94 2,73
11.  Peterle 2,90 2,71
12.  Tonin 2,89 2,70
13.  Cerar 2,84 2,69
14.  Logar 2,61
15.  Mesec 2,52 2,56
16.  Tomič 2,50 2,55
17.  Kopač Mrak 2,66 2,54
18.  Han 2,65 2,53
19.  Horvat 2,61 2,49
20.  Erjavec 2,47 2,46
21.  Irgl 2,46 2,45
22.  Janša 2,38

VOX – december 2018

Zadnje letošnje merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je večini politikov (šestnajstim) prineslo slabše ocene, kot minuli mesec. Boljše kot minuli mesec sta ocenjena le vodilna Borut Pahor in Marjan Šarec, ki Pahorju vse bolj diha za ovratnik, ter predstavnika Levice Luka Mesec in Violeta Tomić. V zgornjem delu razpredelnice ni večjih premikov, le Dejan Židan je prehitel Ljudmilo Novak in je sedaj peti, Zoran Janković pa je prehitel Milana Brgleza in se tako povzpel na sedmo mesto. Največji skok na razpredelnici smo zabeležili pri Igorju Šoltesu, ki je pridobil pet mest, največji padec pa smo zaznali pri Anji Kopač Mrak in Matjažu Hanu, ki sta izgubila vsak po tri mesta. Novo uvrščeni Anže Logar je pristal na 14 mestu, na samem dnu razpredelnice sta vidna predstavnika njegove stranke Eva Irgl in Janez Janša.

Z decembrskim merjenjem priljubljenosti smo zaključili letošnji ciklus najbolj priljubljenih politikov. V začetku januarja bomo na novo naredili nabor politikov, ki jih bodo anketiranci ocenjevali.

 

Aktualna vprašanja – december 2018

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 18 nov 18 dec 18
uspešno 20,1 44,2 49,9
neuspešno 36,8 37,3 34,9
ne vem 43,1 18,5 15,2

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  okt 18 nov 18 dec 18
DeSUS 3,9 3,7 3,0
NSi 4,9 6,2 5,9
SD 12,2 14,7 12,3
SDS 16,8 18,0 18,7
SMC 4,1 5,0 3,1
Stranka Alenke Bratušek 2,9 2,3 2,4
Levica 7,3 8,1 6,9
Lista Marjana Šarca 13,8 12,2 12,8
SNS 1,8 3,7 2,4
druge stranke* 3,2 2,1 3,2
ne vem 19,9 17,5 20,8
ne bi volil 9,2 6,4 8,4

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: SLS (7x), Zeleni Slovenije (2x), Piratska stranka (2x), Dobra država, Glas za družine in otroke.

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,2 4
NSi 8,4 8
SD 17,4 17
SDS 26,5 27
SMC 4,4 4
Stranka Alenke Bratušek 3,4
Levica 9,8 10
Lista Marjana Šarca 18,1 18
SNS 3,4

 

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v letu 2018 v primerjavi  z letom 2017?

  2015 2017 2018
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7
razmere so enake 46,6 46,4 57,4
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4

 

Ninamedia, 11. – 13. december 2018                                                                                                       n=700

Aktualna vprašanja – november 2018

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  sep 18 okt 18 nov 18
uspešno 34,2 20,1 44,2
neuspešno 55,3 36,8 37,3
ne vem 10,5 43,1 18,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  sep 18 okt 18 nov 18
DeSUS 3,0 3,9 3,7
NSi 6,1 4,9 6,2
SD 9,8 12,2 14,7
SDS 23,7 16,8 18,0
SMC 7,1 4,1 5,0
Stranka Alenke Bratušek 3,7 2,9 2,3
Levica 6,2 7,3 8,1
Lista Marjana Šarca 10,2 13,8 12,2
SNS 2,4 1,8 3,7
druge stranke* 1,1 3,2 2,1
ne vem 19,9 19,9 17,5
ne bi volil 6,8 9,2 6,4

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: SLS (7x), Zeleni Slovenije (4x), Piratska stranka (2x), Lista Zorana Jankoviča (1x).

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 5,0 4
NSi 8,4 8
SD 19,9 18
SDS 24,3 22
SMC 6,8 6
Stranka Alenke Bratušek 3,1
Levica 11,0 10
Lista Marjana Šarca 16,5 16
SNS 5,0 4

 

 

Ninamedia, 19. – 20. november 2018                                                                                                       n=700

Lestvica politikov – november 2018

VOX – november 2018

  11.10. 20.11.
1.    Pahor 3,49 3,62
2.    Šarec 3,07 3,35
3.    Bulc 3,26 3,21
4.    Fajon 3,19 3,20
5.    Novak 3,06 3,16
6.    Židan 2,91 3,04
7.    Brglez 3,05 3,02
8.    Janković 2,73 2,95
9.    Bratušek 2,92 2,94
10.  Peterle 2,71 2,90
11.  Tonin 2,85 2,89
12.  Cerar 2,77 2,84
13.  Šoltes 2,70 2,80
14.  Kopač Mrak 2,55 2,66
15.  Han 2,58 2,65
16.  Horvat 2,53 2,61
17.  Mesec 2,47 2,52
18.  Tomič 2,42 2,50
19.  Erjavec 2,41 2,47
20.  Irgl 2,40 2,46
21.  Jelinčič 2,45
22.  Kordiš 1,67

VOX – november 2018

Najnovejše merjenje priljubljenosti politikov je sovpadalo z lokalnimi volitvami, kar je večini politikov prineslo premike navzgor. Osemnajst politikov je ocenjenih boljše, le dva pa slabše kot minuli mesec. Najpomembnejšega od vzponov na razpredelnici je dosegel Marjan Šarec, ki se je prebil na drugo mesto. Na čelu razpredelnice vztraja Borut Pahor, ki je ocenjen opazno boljše, kot minuli mesec. Na tretjem mestu je Violeta Bulc, ki je ena od dveh slabše ocenjenih politikov, Tanja Fajon pa ji z boljšo oceno diha za ovratnik. Ljudmila Novak je tesno ob vodilni četverici, šesti je Dejan Židan. Milan Brglez je drugi slabše ocenjeni politik. Dve mesti je pridobil Zoran Janković, ki je ocenjen opazno boljše, kot oktobra. Alenka Bratušek je padla za eno mesto, Matej Tonin in Miro Cerar pa za dve mesti.

V spodnjem delu razpredelnice ni večjih sprememb – Anja Kopač Mrak je pridobila eno mesto, Matjaž Han pa je za eno mesto padel. Pri dnu razpredelnice sta, ob Luki Mescu in Violeti Tomič, še Karl Erjavec in Eva Irgl. Družbo najbolj priljubljenih tokrat zapuščata Zmago Jelinčič in Miha Kordiš, naslednji mesec pa ju bosta zamenjala Janez Janša in Anže Logar, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

 

 

Aktualna vprašanja – oktober 2018

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  avg 18 sep 18 okt 18
uspešno 26,5 34,2 20,1
neuspešno 68,6 55,3 36,8
ne vem 5,0 10,5 43,1

  

Odgovarjajo tisti, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno.

Kaj je poglavitni razlog, da delo vlade ocenjujete kot uspešno?

  %
ker dela dobro 21,6
ker gre za novo vlado, nove obraze in s tem nov začetek 21,1
ker je sestava vlade koalicijsko široko zastavljena 16,3
ker mi predsednik vlade (Marjana Šarec) vliva zaupanje 11,5
ker jim je uspelo oblikovati vlado 5,1
drugo 10,9
ne vem, brez odgovora 13,5

 

Odgovarjajo tisti, ki delo vlade ocenjujejo kot neuspešno.

Kaj je poglavitni razlog, da delo vlade ocenjujete kot neuspešno?

  %
ker so v njej stari (že znani) obrazi, ki tudi do zdaj še niso nič naredili 23,7
ker dela slabo oz. nič ne dela 23,4
ker je vlada slabo sestavljena 13,3
ker niso (še) izpolnili obljub 6,0
ker mi predsednik vlade ne vliva zaupanja 1,9
napačen program in neizdelana strategija vlade 1,4
ker je v vladni sestavi Levica 0,5
ker v vladni koaliciji ni SDS 0,5
drugo 12,5
ne vem, brez odgovora 16,9

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  avg 18 sep 18 okt 18
DeSUS 3,2 3,0 3,9
NSi 4,8 6,1 4,9
SD 10,1 9,8 12,2
SDS 24,0 23,7 16,8
SMC 3,1 7,1 4,1
Stranka Alenke Bratušek 1,7 3,7 2,9
Levica 6,8 6,2 7,3
Lista Marjana Šarca 10,1 10,2 13,8
SNS 2,3 2,4 1,8
druge stranke 2,3 1,1 3,2
ne vem 19,7 19,9 19,9
ne bi volil 11,7 6,8 9,2

 

 

Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli sedem predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek in Mira Cerarja. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?

  mar. 15 jun. 16 feb. 17 jun. 17 feb. 18 okt. 18
Lojze Peterle 6,4 7,3 3,0 5,3 7,8 2,9
Janez Drnovšek 48,9 53,1 46,9 47,2 44,6 53,3
Andrej Bajuk 2,5 4,3 2,3 3,2 1,9 1,8
Anton Rop 1,2 1,9 0,7 0,7 0,2 0,5
Janez Janša 14,9 13,5 14,1 13,3 13,1 16,6
Borut Pahor 7,8 6,3 12,7 9,8 12,8 5,3
Alenka Bratušek 2,7 2,6 3,2 5,6 1,6 5,3
Miro Cerar 6,1 0,6 9,6 2,9 7,1 6,3
vsi enako 0,4 0,2 0,3 1,7 0,5
noben 5,5 5,9 4,7 7,9 2,8 3,2
ne vem 4,6 2,6 3,8 6,4 4,2

 

 Povejte nam, prosim, kateri trije ministri v prejšnji vladi so po vašem mnenju najboljše opravljali svoje delo?

  %
Anja Kopač Mrak 17,1
Dejan Židan 16,0
Zdravko Počivalšek 13,8
Karl Erjavec 11,6
Vesna Györkös Žnidar 10,2
Mateja Vraničar Erman 7,2
Boris Koprivnikar 7,2
Maja Makovec Brenčič 5,5
Goran Klemenčič 4,7
Andreja Katič 4,2
Peter Gašperšič 1,9
Milojka Kolar Celarc 1,1
Irena Majcen 0,7
Gorazd Žmavc 0,7
Anton Peršak 0,3
ne vem 34,7
noben 17,7

 

 Povejte nam, prosim, kateri trije ministri v prejšnji vladi po vašem mnenju najslabše opravljali svoje delo?

  %
Milojka Kolar Celarc 36,9
Karl Erjavec 34,6
Anja Kopač Mrak 10,8
Dejan Židan 10,6
Andreja Katič 9,6
Irena Majcen 7,6
Peter Gašperšič 6,8
Maja Makovec Brenčič 5,9
Zdravko Počivalšek 5,6
Vesna Györkös Žnidar 4,7
Boris Koprivnikar 4,3
Anton Peršak 3,7
Goran Klemenčič 3,5
Mateja Vraničar Erman 3,3
Gorazd Žmavc 1,1
Alenka Smerkolj 0,9
vsi 4,0
ne vem 40,8
noben 22,6

 

 

 

 

Ninamedia, 9. – 11. oktober 2018                                                                                                              n=700

 

 

 

Lestvica politikov – oktober 2018

VOX – oktober 2018

13.9. 11.10.
1.   Pahor 3,68 3,49
2.    Bulc 3,38 3,26
3.    Fajon 3,10 3,19
4.    Šarec 2,96 3,07
5.    Novak 3,02 3,06
6.    Brglez 3,00 3,05
7.    Bratušek 2,77 2,92
8.    Židan 2,81 2,91
9.    Tonin 2,90 2,85
10.  Cerar 2,76 2,77
11.  Janković 2,65 2,73
12.  Peterle 2,78 2,71
13.  Šoltes 2,56 2,70
14.  Han 2,55 2,58
15.  Kopač Mrak 2,63 2,55
16.  Horvat 2,57 2,53
17.  Mesec 2,41 2,47
18.  Tomič 2,40 2,42
19.  Erjavec 2,36 2,41
20.  Irgl 2,40
21.  Janša 2,64 2,36
22.  Černač 1,99

VOX – oktober 2018

Najnovejše merjenje priljubljenosti politikov ni prineslo večjih presenečenj in premikov. Trinajst politikov je ocenjenih boljše, sedem pa slabše kot minuli mesec. Večjih vzponov ali padcev na razpredelnici najbolj priljubljenih nismo zaznali, z izjemo Janeza Janše, ki je zdrsnil za osem mest in je predzadnji na razpredelnici.

Na čelu razpredelnice vztraja Borut Pahor, ki je ocenjen za spoznanje slabše, kot minuli mesec. Na drugem mestu je Violeta Bulc, ki je tudi slabše ocenjena, Tanja Fajon je z boljšo oceno zadržala tretjo pozicijo. Marjan Šarec je pridobil dve mesti in je tako četrti pred Ljudmilo Novak in Milanom Brglezom. Dve mesti je pridobila tudi Alenka Bratušek, ki je pred Dejanom Židanom in deveto uvrščenim Matejem Toninom, ki je padel za dve mesti. Miro Cerar je deseti pred Zoranom Jankovićem, ki zaključuje zgornji del razpredelnice

Na čelu spodnjega dela je Loze Peterle, ki je izgubil tri mesta, Igor Šoltes in Matjaž Han pa sta po eno mesto pridobila. Pri dnu razpredelnice sta ob Luki Mescu in Violeti Tomič še Karl Erjavec in Eva Irgl. Družbo najbolj priljubljenih tokrat zapuščata Janez Janša in Zvonko Černač naslednji mesec pa ju bosta zamenjala Zmago Jelinčič in Miha Kordiš, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Lestvica politikov – september 2018

VOX – september 2018

16.8. 13.9.
1.    Pahor 3,52 3,68
2.    Bulc 3,21 3,38
3.    Fajon 3,00 3,10
4.    Novak 2,97 3,02
5.    Brglez 3,13 3,00
6.    Šarec 2,94 2,96
7.    Tonin 2,95 2,90
8.    Židan 2,87 2,81
9.    Peterle 2,62 2,78
10.  Bratušek 2,90 2,77
11.  Cerar 2,74 2,76
12.  Janković 2,63 2,65
13.  Janša 2,60 2,64
14.  Kopač Mrak 2,61 2,63
15.  Horvat 2,55 2,57
16.  Šoltes 2,58 2,56
17.  Han 2,56 2,55
18.  Mesec 2,73 2,41
19.  Tomič 2,48 2,40
20.  Erjavec 2,46 2,36
21.  Počivalšek 2 34
22.  Jelinčič 2,22

VOX – september 2018

Septembrsko merjenje priljubljenosti politikov ni postreglo z večjimi presenečenji. Enajst politikov je ocenjenih boljše, devet pa slabše kot minuli mesec, nismo pa zaznali večjih vzponov ali padcev na razpredelnici najbolj priljubljenih, razen v primeru Luke Mesca, ki je zdrsnil za sedem mest in je osemnajsti.

Na čelu razpredelnice vztraja Borut Pahor, ki je ocenjen z najvišjo povprečno oceno v zadnjih dveh letih. Na drugem mestu je opazno boljše ocenjena tudi Violeta Bulc, Milan Brglez pa je izgubil tretjo pozicijo in je peti, za Tanjo Fajon in Ljudmilo Novak. Matej Tonin in Marjan Šarec sta si zamenjala mesti – Šarec je eno pridobil in je šesti. Dve mesti je izgubila tudi Alenka Bratušek, ki je za Dejanom Židanom in Lojzetom Peterletom, Miro Cerar pa zaključuje zgornji del razpredelnice, na enajstem mestu. Zoran Janković ostaja dvanajsti, Janez Janša se je povzpel za dve mesti in je trinajsti, petnajsto uvrščeni Jožef Horvat pa je poskočil za tri mesta. Ob Luki Mescu, ki je najbolj padel in je pri samem dnu, sta se za las rešila Violeta Tomić in Karl Erjavec.

Družbo najbolj priljubljenih tokrat zapuščata Zmago Jelinčič in Zdravko Počivalšek, naslednji mesec pa ju bosta zamenjala Eva Irgl in Zvonko Černač, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

 

Aktualna vprašanja – september 2018

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul 18 avg 18 sep 18
uspešno 30,8 26,5 34,2
neuspešno 63,0 68,6 55,3
ne vem 6,2 5,0 10,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jul 18 avg 18 sep 18
DeSUS 3,1 3,2 3,0
NSi 4,8 4,8 6,1
SD 8,8 10,1 9,8
SDS 25,3 24,0 23,7
SMC 8,9 3,1 7,1
Stranka Alenke Bratušek 3,0 1,7 3,7
Levica 7,6 6,8 6,2
Lista Marjana Šarca 10,7 10,1 10,2
SNS 2,2 2,3 2,4
druge stranke* 2,6 2,3 1,1
ne vem 13,6 19,7 19,9
ne bi volil 9,5 11,7 6,8

*Pod druge stranke so anketiranci navedli: SLS (5x), Dobra država (2x), Krščanski demokrati (1x), Piratska stranka (1x).

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,3 4
NSi 8,7 8
SD 14,0 11
SDS 34,0 30
SMC 10,2 9
Stranka Alenke Bratušek 5,3 5
Levica 8,9 8
Lista Marjana Šarca 14,6 13
SNS

 

Kako ste zadovoljni z izborom ministrov v vladi Marjana Šarca? Ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen.

  %
zelo nezadovoljen 13,9
nezadovoljen 18,0
niti nezadovoljen niti zadovoljen 31,9
zadovoljen 12,9
zelo zadovoljen 1,1
ne vem, ne morem oceniti 22,2
Povprečna ocena zadovoljstva 2,61

 

 

 

 

Ninamedia, 11. – 13. september 2018                                                                                                      n=700