Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Author Archive: ninamedia

Aktualna vprašanja – januar 2023

VOX – januar 2023

 

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  nov 22 dec 22 jan 23
uspešno 56,3 49,3 46,1
neuspešno 32,6 41,0 47,3
ne vem 11,1 9,7 6,6

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

 

  nov 22 dec 22 jan 23
Gibanje Svoboda 31,3 29,2 27,8
Levica 5,8 5,2 6,3
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 9,7 8,9 9,1
SD – Socialni demokrati 8,3 8,2 8,3
SDS – Slovenska demokratska stranka 23,8 21,6 22,5
druge 2,7 1,7 2,6
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 14,6 18,7 18,8
ne bi volil 3,8 6,5 4,6

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 37,5 33
Levica 8,5 7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,3 11
SD – Socialni demokrati 11,3 10
SDS – Slovenska demokratska stranka 30,4 27

 

 

Ali je vlada Roberta Goloba v minulih sedmih mesecih svojega delovanja izpolnila vaša pričakovanja?

  %
je izpolnila 19,9
ni izpolnila 45,1
delno je izpolnila 33,5
ne vem, ne morem oceniti 1,5

 

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je za sredo sklical enodnevno opozorilno stavko  zaradi nezadovoljstva z dvigom zdravniških plač in z odnosom ministra za zdravje.  Ali je po vašem mnenju stavka utemeljena? (n=598)

  %
je utemeljena 25,7
ni utemeljena 65,7
ne vem 8,5

 

 

Ninamedia, 9. – 12. januar 2023                                                                                                                             n=700

 

Lestvica politikov – januar 2023

Vox – januar 2023

14.12. 12.1.
1.    Logar 3,42 3,37
2.    Pirc Musar 3,27
3.    Novak 3,19 3,15
4.    Golob 3,25 3,12
5.    Bešič Loredan 3,05 2,90
6.    Janković 2,93 2,81
7.    Fajon 2,92 2,80
8.    Tonin 2,86 2,78
9.    Cigler Kralj 2,78 2,76
10.  Klakočar Zupančič 2,91 2,72
11.  Han 2,75 2,66
12.  Brglez 2,73 2,59
13.  Vrtovec 2,58 2,57
14.  Šarec 2,72 2,56
15.  Mesec 2,61 2,49
16.  Irgl 2,50 2,44
17.  Bratušek 2,43
18.  Janša 2,28 2,33
19.  Švarc Pipan 2,28
20.  Ajanović Hojnik 2,07
21.  Kordiš 2,06
22.  Vrečko 2,05

Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo tako, kot vsako leto doslej, opravili nabor politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, komisar, ministri, predsedniki parlamentarnih strank in župani). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

Tokrat je v družbi 22-ih šest politikov, ki decembra še niso bili uvrščeni na našo razpredelnico – Nataša Pirc Musar, Alenka Bratušek, Dominika Švarc Pipan, Sanja Ajanović Hojnik, Miha Kordiš ter Astja Vrečko. Temeljna značilnost januarskega merjenja priljubljenosti je, da so vsi politiki, ki so bili na razpredelnici tudi decembra, z izjemo Janeza Janše, ocenjeni slabše. S prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti se je Anže Logar prvič prebil na čelo razpredelnice, pred Natašo Pirc Musar, ki se je prvič pojavila v družbi najbolj priljubljenih politikov. Ljudmila Novak je tretja, pred Robertom Golobom, ki je izgubil dve mesti. Opazno slabše kot prejšnji mesec je ocenjen Danijel Bešič Loredan, a je tako, kot Zoran Janković, ohranil decembrsko uvrstitev. Največji padec na razpredelnici je naredila Urška Klakočar Zupančič, ki je z osmega padla na deseto mesto. V spodnjem delu razpredelnice so v glavnem novo uvrščeni politiki, najslabše med njimi pa sta ocenjena Miha Kordiš in Astja Vrečko, ki zapuščata družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Matej Tašner Vatovec in Jožef Horvat, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Lestvica politikov – december 2022

Vox – december 2022

  10.11. 14.12.
1.    Pahor 3,78 3,80
2.    Logar 3,36 3,42
3.    Golob 3,37 3,25
4.    Bobnar 2,78 3,24
5.    Novak 3,27 3,19
6.    Bešič Loredan 3,23 3,05
7.    Janković 2,91 2,93
8.    Fajon 2,89 2,92
9.    Klakočar Zupančič 2,85 2,91
10.  Tonin 2,90 2,86
11.  Cigler Kralj 2,86 2,78
12.  Han 2,81 2,75
13.  Brglez 2,77 2,73
14.  Šarec 2,57 2,72
15.  Mesec 2,50 2,61
16.  Horvat 2,63 2,59
17.  Vrtovec 2,51 2,58
18.  Irgl 2,55 2,50
19.  Janša 2,49 2,28
20.  Bogovič 2,45 2,29
21.  Tašner Vatovec 2,23
22.  Breznik 1,82

Zadnje letošnje merjenje politične priljubljenosti je spet prineslo nekaj zanimivih premikov na razpredelnici, ki v precejšnji meri sovpadajo z aktualnimi družbeno političnimi razmerami. Odhajajoči predsednik republike Borut Pahor ostaja trdno na čelu razpredelnice z malce višjo oceno kot novembra. Anže Logar je ocenjen nekoliko boljše, kot minuli mesec in se je prebil na drugo mesto, pred Roberta Goloba, ki je ocenjen za spoznanje slabše. Največji skok na razpredelnici je naredila Tatjana Bobnar, ki se je z dvanajstega povzpela na četrto mesto. Ljudmila Novak in Daniel Bešič Loredan sta padla za eno mesto, Matej Tonin pa je padel za tri mesta. V spodnjem delu razpredelnice smo zaznali nekaj manjših premikov – Luka Mesec je pridobil dve mesti, Eva Irgl pa je za dve mesti padla. Janez Janša je ocenjen opazno slabše, kot novembra, a je ohranil devetnajsto pozicijo. Letošnje merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je tako zaključeno, januarja pa bomo opravili nov nabor in začeli z novim krogom ocenjevanja.

Aktualna vprašanja – december 2022

VOX – december 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 22 nov 22 dec 22
uspešno 51,7 56,3 49,3
neuspešno 39,6 32,6 41,0
ne vem 8,7 11,1 9,7

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  okt 22 nov 22 dec 22
Gibanje Svoboda 29,8 31,3 29,2
Levica 6,0 5,8 5,2
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 9,8 9,7 8,9
SD – Socialni demokrati 8,0 8,3 8,2
SDS – Slovenska demokratska stranka 24,1 23,8 21,6
druge 1,1 2,7 1,7
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 16,2 14,6 18,7
ne bi volil 5,0 3,8 6,5

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 39,9 35
Levica 7,1 6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,2 11
SD – Socialni demokrati 11,2 10
SDS – Slovenska demokratska stranka 29,6 26

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom (2021)?

  2015 2017 2018 2020 2021 2022
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7 32,3 28,4 45,5
razmere so enake 46,6 46,4 57,4 59,2 56,9 46,9
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5 8,6 14,3 7,6
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4 0,0

 

Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2023 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?

  2011 2021 2022
živeli bomo bolje 8,8 18,4 10,5
živeli bomo slabše 26,4 24,3 39,7
živeli bomo približno enako 63,8 52,3 46,5
ne vem, ne morem oceniti 1,0 5,0 3,3

 

 

Koliko zaupate policiji? Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne zaupam, 5 pa popolnoma zaupam.

  %
sploh ne zaupam 3,5
ne zaupam 6,8
niti ne zaupam, niti zaupam 24,9
zaupam 41,0
popolnoma zaupam 23,0
ne vem, ne morem oceniti, b.o. 0,8
Povprečna ocena: 3,74

 

Ali se je vaše zaupanje v delo policije v zadnje pol leta:

  %
okrepilo 19,8
zmanjšalo 7,1
ostalo nespremenjeno 68,4
ne vem, nimam mnenja, b.o. 4,7

 

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je odstopila zaradi političnih pritiskov na delo policije. Predsednik vlade Robert Golob je te pritiske zanikal. Ali je bil odstop ministrice glede na informacije, s katerimi razpolagate, utemeljen ali ne?

  %
odstop ministrice je bil utemeljen 45,3
odstop ministrice ni bil utemeljen 29,1
ne vem, nimam mnenja, b.o. 25,5

 

 

 

Ninamedia, 12. – 14. december 2022                                                                                                                   n=700

 

Aktualna vprašanja – november 2022

VOX – november 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  sep 22 okt 22 nov 22
uspešno 58,2 51,7 56,3
neuspešno 30,1 39,6 32,6
ne vem 11,7 8,7 11,1

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  sep 22 okt 22 nov 22
Gibanje Svoboda 33,4 29,8 31,3
Levica 4,7 6,0 5,8
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 9,0 9,8 9,7
SD – Socialni demokrati 6,8 8,0 8,3
SDS – Slovenska demokratska stranka 23,9 24,1 23,8
druge 2,0 1,1 2,7
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 16,8 16,2 14,6
ne bi volil 3,4 5,0 3,8

 

Izračun sedežev v DZ:

 

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 39,7 35
Levica 7,4 7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,3 11
SD – Socialni demokrati 10,5 9
SDS – Slovenska demokratska stranka 30,2 26

 

 

 

Ninamedia, 10. – 12. oktober 2022                                                                                                                       n=700

 

Lestvica politikov – november 2022

Vox – november 2022

  13.10 10.11.
1.    Pahor 3,79 3,78
2.    Golob 3,38 3,37
3.    Logar 3,32 3,36
4.    Novak 3,17 3,27
5.    Bešič Loredan 3,24 3,23
6.    Janković 2,91 2,91
7.    Tonin 2,88 2,90
8.    Fajon 2,86 2,89
9.    Klakočar Zupančič 2,84 2,85
10.  Cigler Kralj 2,87 2,86
11.  Han 2,85 2,81
12.  Bobnar 2,71 2,78
13.  Brglez 3,04 2,77
14.  Horvat 2,70 2,63
15.  Šarec 2,55 2,57
16.  Irgl 2,47 2,55
17.  Vrtovec 2,78 2,51
18.  Mesec 2,62 2,50
19.  Janša 2,56 2,49
20.  Bogovič 2,45 2,45
21.  Bratušek 2,42
22.  Kordiš 2,14

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj premikov na lestvici –  osem jih je ocejeno boljše in deset slabše, kot minuli mesec. Borut Pahor, dva meseca pred zaključkom svoje politične kariere, ostaja na čelu razpredelnice z malce nižjo oceno kot oktobra. Tudi  Robert Golob, je ocenjen malenkost slabše, a je ohranil drugo pozicijo. Tretjeuvrščeni Anže Logar je ocenjen nekoliko boljše, Ljudmila Novak je prehitela Daniela Bešiča Loredana, ki je na petem mestu. Zoran Janković je ocenjen enako kot oktobra, Matej Tonin in Tanja Fajon sta ostala na enakih pozicijah, kot  minuli mesec. Milan Brglez je strmoglavil za sedem mest in je trinajsti, Jernej Vrtovec pa je padel za štiri mesta, medtem ko se je Marjan Šarec povzpel za tri mesta, Tatjana Bobnar pa za dve mesti. Pri samem dnu razpredelnice so Luka Mesec, Janez Janša in Franc Bogovič. Družbo najbolj priljubljenih zapuščata novouvrščena Alenka Bratušek in Miha Kordiš. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Matej Tašner Vatovec in Franc Breznik, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Lestvica politikov – oktober 2022

Vox – oktober 2022

  15.9 13.10
1.    Pahor 3,53 3,79
2.    Golob 3,42 3,38
3.    Logar 3,13 3,32
4.    Bešič Loredan 3,01 3,24
5.    Novak 3,17 3,17
6.    Brglez 2,66 3,04
7.    Janković 2,82 2,91
8.    Tonin 2,80 2,88
9.    Cigler Kralj 2,77 2,87
10.  Fajon 2,65 2,86
11.  Han 2,74 2,85
12.  Klakočar Zupančič 2,67 2,84
13.  Vrtovec 2,63 2,78
14.  Bobnar 2,70 2,71
15.  Horvat 2,60 2,70
16.  Mesec 2,52 2,62
17.  Janša 2,64 2,56
18.  Šarec 2,51 2,55
19.  Irgl 2,57 2,47
20.  Bogovič 2,44 2,45
21.  Švarc Pipan 2,25
22.  Grims 2,16

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj  premikov na lestvici – šestnajst jih je ocejeno boljše in le trije slabše, kot minuli mesec. Borut Pahor, dva meseca pred zaključkom svoje politične kariere, ostaja na čelu razpredelnice z opazno višjo oceno kot septembra. Robert Golob, je eden izmed treh politikov, ki je ocenjen slabše, kot prejšnji mesec, je pa kljub tem ohranil drugo pozicijo. Anže Logar in Daniel Bešič Loredan sta s tretjega mesta izrinila petouvrščeno Ljudmilo Novak, ki je ocenjena enako kot minuli mesec. Milan Brglez se je povzpel za šest mest in se je uvrstil na šesto mesto, pred Zoranom Jankovićem, ki je kljub boljši oceni padel za eno mesto, enako kot Matej Tonin. Tanja Fajon je ocenjena vidno boljše kot minuli mesec in je pridobila tri mesta, kar ji je prineslo deseto pozicijo na razpredelnici. Tatjana Bobnar in Janez Janša sta padla za tri mesta, Urša Klakočar Zupančič pa za dve mesti. Luka Mesec se je nekoliko odmaknil od dna razpredelnice, pri samem dnu pa so Marjan Šarec, Eva Irgl in Franc Bogovič. Družbo najbolj priljubljenih zapuščata novouvrščena Dominika Švarc Pipan in Branko Grims. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Alenka Bratušek in Miha Kordiš, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Aktualna vprašanja – oktober 2022

VOX – oktober 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

 

  avg 22 sep 22 okt 22
uspešno 55,5 58,2 51,7
neuspešno 30,6 30,1 39,6
ne vem 13,9 11,7 8,7

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  avg 22 sep 22 okt 22
Gibanje Svoboda 33,8 33,4 29,8
Levica 4,9 4,7 6,0
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 8,1 9,0 9,8
SD – Socialni demokrati 5,3 6,8 8,0
SDS – Slovenska demokratska stranka 23,7 23,9 24,1
druge 1,1 2,0 1,1
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 19,3 16,8 16,2
ne bi volil 3,8 3,4 5,0

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 38,4 34
Levica 7,7 7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,6 11
SD – Socialni demokrati 10,3 9
SDS – Slovenska demokratska stranka 31,0 27

 

 

 

Ninamedia, 10. – 12. oktober 2022                                                                                                                       n=700

 

Aktualna vprašanja – september 2022

VOX – september 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul 22 avg 22 sep 22
uspešno 51,8 55,5 58,2
neuspešno 32,5 30,6 30,1
ne vem 15,7 13,9 11,7

  

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«. 

  jul 22 avg 22 sep 22
Gibanje Svoboda 33,1 33,8 33,4
Levica 5,1 4,9 4,7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 7,9 8,1 9,0
SD – Socialni demokrati 5,5 5,3 6,8
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,2 23,7 23,9
druge 3,6 1,1 2,0
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 18,4 19,3 16,8
ne bi volil 4,2 3,8 3,4

 

Izračun sedežev v DZ:

 

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 42,9 37
Levica 6,0 6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 11,6 10
SD – Socialni demokrati 8,7 8
SDS – Slovenska demokratska stranka 30,7 27

  

Jeseni bodo predsedniške volitve. Navedli vam bomo imena kandidatov za predsednika, vi pa povejte, katerega izmed naštetih bi volili.

  jul 22 avg 22 sep 22
Nataša Pirc Musar 30,1 27,5 31,4
Anže Logar 28,2 30,2 34,1
Janez Cigler Kralj     2,0
Vladimir Prebilič 3,8 4,5 3,5
Nina Krajnik 1,9 0,6 0,0
Gregor Bezenšek mlajši 1,9 1,0 0,3
Leo Trojar 0,0 0,0 0,0
Boris Vene   0,2 0,2
Ludvik Poljanec   0,0 0,0
Aleš Ernecl   0,3 0,0
Ivo Vajgl   5,2 5,4
Sabina Senčar     1,4
Andrej Magajna     0,6
Ivan Bolfenk     0,0
Alojz Kovšca     0,2
Boris Žulj     0,0
Franci Kindlhofer     0,0
nobenega izmed naštetih 4,2 9,0 1,7
drugo 1,2 0,0 0,0
ne vem 9,1 4,2 17,6
ne bom volil 0,3 1,1 1,6

 

Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?

  jul 22 avg 22 sep 22
Anže Logar 40,2 39,7 42,1
Nataša Pirc Musar 50,1 46,7 41,9
ne vem 7,3 3,8 8,1
nobenega 2,4 9,8 7,9


Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?

  sep 22
Vladimir Prebilič 21,2
Nataša Pirc Musar 45,3
ne vem 13,3
nobenega 20,2

 

Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali?

  sep 22
Ivo Vajgl 19,1
Nataša Pirc Musar 45,4
ne vem 11,7
nobenega 23,8

 

Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali? (n=513)*

  sep 22
Anže Logar 51,4
Milan Brglez 25,2
ne vem 10,1
nobenega 13,3

 

Če bi imeli možnost izbirati med dvema kandidatoma, katerega kandidata bi izbrali? (n=513)*

  sep 22
Milan Brglez 29,7
Nataša Pirc Musar 46,4
ne vem 11,5
nobenega 12,4

*Kandidate smo v anketo vključili naknadno.

 

Minilo je prvih 100 dni delovanja vlade Roberta Goloba. Ali je vlada v tem obdobju izpolnila vaša pričakovanja ali jih ni izpolnila?

  %
da, v celoti je izpolnila pričakovanja 22,8
pričakovanja je izpolnila le deloma 43,7
ne, pričakovanj ni izpolnila 28,2
ne vem, ne morem oceniti 5,3

 

Ali je vaša pričakovanja izpolnil predsednik vlade Robert Golob?

  %
da, v celoti je izpolnil pričakovanja 36,4
pričakovanja je izpolnil le deloma 32,5
ne, pričakovanj ni izpolnil 27,6
ne vem, ne morem oceniti 3,5

 

 

 

Ninamedia, 12. – 15. september 2022                                                                                                                   n=700

 

 

 

Lestvica politikov – september 2022

Vox – september 2022

  11.8. 15.9
1.    Pahor 3,54 3,53
2.    Golob 3,41 3,42
3.    Novak 3,23 3,17
4.    Logar 3,10 3,13
5.    Bešič Loredan 3,15 3,01
6.    Janković 2,81 2,82
7.    Tonin 2,79 2,80
8.    Cigler Kralj 2,67 2,77
9.    Han 2,76 2,74
10.  Bobnar 2,80 2,70
11.  Klakočar Zupančič 2,88 2,67
12.  Fajon 2,78 2,65
13.  Brglez 2,63 2,66
14.  Janša 2,62 2,64
15.  Vrtovec 2,63
16.  Horvat 2,53 2,60
17.  Irgl 2,47 2,57
18.  Mesec 2,45 2,52
19.  Šarec 2,57 2,51
20.  Bogovič 2,49 2,44
21.  Bratušek 2,48 2,40
22.  Tanko 2,28

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni postreglo z večjimi presenečenji – deset jih je ocejeno slabše in deset boljše, kot minuli mesec. Borut Pahor z nekoliko nižjo oceno kot avgusta, vztraja na čelu razpredelnice pred Robertom Golobom, ki je ocenjen boljše, kot prejšnji mesec in Ljudmilo Novak, ki je ocenjena nekoliko slabše. Anže Logar je izrinil Daniela Bešiča Loredana s četrtega mesta. Zoran Janković je pridobil eno mesto in je šesti, Tatjana Bobnar je padla za tri mesta, Urša Klakočar Zupančič Tanja pa za pet mest in je enajsta. Tudi Tanja Fajon je ocenjena slabše kot minuli mesec in je padla za dve mesti, na razpredelnici pa je najbolj napredoval Janez Cigler Kralj, ki se je zavihtel na osmo mesto. Novo uvrščeni Jernej Vrtovec je petnajsti, pri samem dnu razpredelnice pa so Luka Mesec, Marjan Šarec in Franc Bogovič. Družbo najbolj priljubljenih zapuščata Alenka Bratušek in Matjaž Tanko. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Dominika Švarc Pipan in Branko Grims, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.