Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

VOX

Lestvica politikov – januar 2020

VOX – januar 2020

  12.12. 16.1.
1.    Pahor 3,85 3,64
2.    Šarec 3,52 3,35
3.    Fajon 3,29 3,13
4.    Židan 2,98 2,95
5.    Novak 3,00 2,94
6.    Brglez 2,97 2,85
7.    Šabeder 3,02 2,77
8.    Tonin 2,74 2,76
9.    Logar 2,71 2,67
10.  Bogovič 2,68 2,64
11.  Lenarčič 2,58
12.  Horvat 2,79 2,57
13.  Bratušek 2,72 2,56
14.  Janković 2,58 2,50
15.  Mesec 2,67 2,48
16.  Pivec 2,47
17.  Janša 2,39 2,44
18.  Cerar 2,56 2,43
19.  Irgl 2,38 2,42
20.  Erjavec 2,49 2,39
21.  Jelinčič 2,32 2,33
22.  Grims 2,21

Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo tako, kot vsako leto doslej, opravili nabor politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, komisar, ministri, predsedniki parlamentarnih strank in župani). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

Tokrat so v družbi 22-ih trije novi politiki – Janez Lenarčič, se je takoj zavihtel v sredino razpredelnice, Aleksandra Pivec je šestnajsta, Branko Grims pa zadnje uvrščeni. Vsi ostali pa so bili uvrščeni v družbo najbolj priljubljenih že decembra. Prvo letošnje merjenje priljubljenosti ni prineslo večjih presenečenj, petnajst politikov je ocenjenih slabše in le štirje boljše, kot decembra. Borut Pahor ostaja na čelu razpredelnice, pred Marjanom Šarcem, oba z opazno nižjima ocenama kot decembra. Sledijo Tanja Fajon, Dejan Židan, Ljudmila Novak in Milan Brglez. Aleš Šabeder je padel za tri mesta in je sedmi, pred Matejem Toninom, ki je ocenjen za spoznanje boljše, kot minuli mesec. V spodnjem delu razpredelnice ni večjih premikov. Janez Janša je pridobil dve mesti in je 17, Zmago Jelinčič pa bo skupaj z Brankom Grimsom zapustil družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Jože Tanko in Breznik Franc, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Aktualna vprašanja – januar 2020

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  nov 19 dec 19 jan 20
uspešno 44,6 50,4 50,6
neuspešno 49,0 45,1 40,9
ne vem 6,4 4,5 8,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  nov 19 dec 19 jan 20
DeSUS 3,2 3,1 2,9
NSi 7,4 5,3 6,5
SD 7,1 9,7 8,1
SDS 13,5 16,6 16,9
SMC 0,6 0,2 0,3
SAB 0,9 0,7 0,8
Levica 6,6 6,5 6,0
LMŠ 21,3 20,2 19,4
SNS 1,1 2,5 2,3
SLS 1,7 2,8 2,4
druge stranke 1,0 0,9 0,9
ne vem 24,1 23,1 23,7
ne bi volil 11,4 8,3 9,8

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,8 4
NSi 10,9 10
SD 13,5 12
SDS 28,3 25
Levica 10,0 9
LMŠ 32,4 28

 

Ali odobravate začasni umik kontingenta Slovenske vojske iz mednarodne protiteroristične misije (»Neomajna odločnost«) v Iraku?

  %
da 54,3
ne 37,9
ne vem 7,9

 

Ali sicer odobravate sodelovanje vojakov Slovenske vojske v mednarodnih vojaških operacijah in misijah, in sicer:

  odobravam ne odobravam ne vem, ne poznam
na Balkanu (Kosovo, BiH, Srbija, Makedonija) 70,6 25,6 3,8
na Bližnjem vzhodu (Sirija, Libanon, Irak) 38,6 56,4 5,0
v Afganistanu 32,9 62,0 5,1
v Afriki (Mali) 36,7 54,7 8,6
v Latviji (večnacionalne bataljonske bojne skupine) 40,9 47,7 11,4
v Italiji 57,5 32,7 9,7

 

Ali soglašate s članstvom Slovenije v zvezi Nato?

  %
da 68,5
ne 21,8
ne vem 9,7

 

 

Ninamedia, 14. – 16. januar 2020                                                                                                                                                            n=700

 

 

Aktualna vprašanja – december 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 19 nov 19 dec 19
uspešno 49,2 44,6 50,4
neuspešno 48,2 49,0 45,1
ne vem 2,6 6,4 4,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  okt 19 nov 19 dec 19
DeSUS 3,4 3,2 3,1
NSi 5,2 7,4 5,3
SD 10,4 7,1 9,7
SDS 14,7 13,5 16,6
SMC 1,3 0,6 0,2
SAB 1,0 0,9 0,7
Levica 6,2 6,6 6,5
LMŠ 20,1 21,3 20,2
SNS 0,9 1,1 2,5
SLS 1,8 1,7 2,8
druge stranke * 0,2 1,0 0,9
ne vem 19,8 24,1 23,1
ne bi volil 15,0 11,4 8,3

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: DD (3x), LDS, Piratska stranka, Zeleni SLO.

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,8 4
NSi 8,3 7
SD 15,1 13
SDS 25,9 23
Levica 10,1 9
LMŠ 31,5 28
SLS 4,4 4

 

 Ali kakovost slovenskega zdravstvenega varstva v zadnjih letih napreduje, se poslabšuje ali ostaja nespremenjena?

  %
napreduje 13,2
se poslabšuje 42,3
ostaja nespremenjena 41,0
ne vem, ne morem oceniti 3,6

 

 Kako bi z ocenami od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim osebnim zdravnikom?

  %
zelo nezadovoljen 0,8
nezadovoljen 2,7
niti niti 10,7
zadovoljen 30,6
zelo zadovoljen 52,2
ne vem, ne morem oceniti 3,0
Povprečna ocena 4,35

  

Kako bi z ocenami od 1 do 5 ocenili vaše zadovoljstvo z zdravstvenim varstvom oz. z zdravniškimi uslugami.

  %
zelo nezadovoljen 3,9
nezadovoljen 9,5
niti niti 28,3
zadovoljen 34,7
zelo zadovoljen 20,0
ne vem, ne morem oceniti 3,5
Povprečna ocena 3,59

 

 Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2019 v primerjavi  z lanskim letom (2018)?

  %
razmere so slabše 15,8
razmere so enake 68,0
razmere so boljše 15,4
ne vem, ne morem oceniti 0,8

Ninamedia, 10. – 12. december 2019                                                                                                    n=700

Aktualna vprašanja – november 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  sep 19 okt 19 nov 19
uspešno 60,6 49,2 44,6
neuspešno 36,0 48,2 49,0
ne vem 3,4 2,6 6,4

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  sep 19 okt 19 nov 19
DeSUS 3,1 3,4 3,2
NSi 4,7 5,2 7,4
SD 9,8 10,4 7,1
SDS 15,5 14,7 13,5
SMC 0,9 1,3 0,6
SAB 1,9 1,0 0,9
Levica 6,9 6,2 6,6
LMŠ 23,3 20,1 21,3
SNS 2,1 0,9 1,1
SLS 3,0 1,8 1,7
druge stranke 1,1 0,2 1,0
ne vem 17,9 19,8 24,1
ne bi volil 9,7 15,0 11,4

*Pod druge stranke so anketiranci navedli: DOM (2x), Pirati (2x), PS.

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 5,4 5
NSi 12,5 11
SD 12,0 10
SDS 22,8 20
Levica 11,2 10
LMŠ 36,0 32

 

 

 

 

Ninamedia, 12. – 14. november 2019                                                                                                    n=700

 

 

Lestvica politikov – december 2019

VOX – december 2019

  14.11. 12.12.
1.    Pahor 3,63 3,85
2.    Šarec 3,37 3,52
3.    Fajon 3,09 3,29
4.    Šabeder 2,71 3,02
5.    Novak 2,96 3,00
6.    Židan 2,85 2,98
7.    Brglez 2,86 2,97
8.    Horvat 2,59 2,79
9.    Tonin 2,79 2,74
10.  Bratušek 2,57 2,72
11.  Logar 2,45 2,71
12.  Bogovič 2,52 2,68
13.  Mesec 2,60 2,67
14.  Zver 2,44 2,65
15.  Pikalo 2,53 2,62
16.  Janković 2,51 2,58
17.  Cerar 2,41 2,56
18.  Erjavec 2,40 2,49
19.  Han 2,33 2,48
20.  Janša 2,34 2,39
21.  Irgl 2,38
22.  Jelinčič 2,32

Zadnje letošnje merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je skoraj vsem politikom prineslo boljše ocene, kot prejšnji mesec. Slabše, kot minuli mesec je ocenjen le Matej Tonin. Občutno boljše kot mesec prej sta ocenjena vodilna Borut Pahor in Marjan Šarec, Tanja Fajon pa je obdržala tretjo pozicijo. Velik skok na razpredelnici je naredil četrto uvrščeni Aleš Šabeder, ki se je uvrstil pred Ljudmilo Novak, Dejanom Židanom in Milanom Brglezom. Za dve mesti je napredoval Jožef Horvat, ki se je uvrstil pred Mateja Tonina, ta pa je padel na deveto mesto. Štiri mesta na razpredelnici je napredoval tudi Anže Logar, ki zaključuje zgornji del razpredelnica. Največji padec smo zaznali pri Luki Mescu, ki je izgubil pet mest in je trinajsti, tri mesta pa je izgubil Jernej Pikalo in je petnajsti. Pri samem dnu razpredelnice so Karel Erjavec, Matjaž Han in Janez Janša, razpredelnici pa zaključujeta novo uvrščena Eva Irgl in Zmago Jelinčič.

 

Lestvica politikov – november 2019

VOX – november 2019

  18.10. 14.11.
1.    Pahor 3,69 3,63
2.    Šarec 3,43 3,37
3.    Fajon 3,24 3,09
4.    Novak 3,06 2,96
5.    Brglez 2,94 2,86
6.    Židan 2,91 2,85
7.    Tonin 2,90 2,79
8.    Šabeder 2,80 2,71
9.    Mesec 2,69 2,60
10.  Horvat 2,68 2,59
11.  Bratušek 2,54 2,57
12.  Pikalo 2,58 2,53
13.  Bogovič 2,56 2,52
14.  Janković 2,50 2,51
15.  Logar 2,64 2,45
16.  Zver 2,49 2,44
17.  Cerar 2,42 2,41
18.  Erjavec 2,43 2,40
19.  Janša 2,34
20.  Han 2,66 2,33
21.  Pivec 2,41 2,29
22.  Tomič 2,15

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni prineslo posebej pretresljivih premikov na razpredelnici najbolj priljubljenih politikov, le da je osemnajst politikov ocenjenih slabše, kot minuli mesec. Na čelu lestvice sicer ostaja vodilni dvojec Borut Pahor in Marjan Šarec, oba sta sicer dobila slabše ocene kot oktobra. Tanja Fajon je obdržala tretje mesto, Ljudmila Novak je obdržala četrto mesto pred Milanom Brglezom in Dejanom Židanom, vsi so ocenjeni slabše kot prejšnji mesec. Matej Tonin je sedmi, pred Alešem Šabedrom in Luko Mesecem ter Jožefom Horvatom – vsi so obdržali pozicije iz predhodnega merjenja. Zgornji del razpredelnice zaključuje Alenka Bratušek, ki je poskočila za štiri mesta. Na čelu spodnjega dela razpredelnice je Jernej Pikalo, ki je pridobil ti mesta, Anže Logar pa je izgubil tri mesta in je petnajsti. Janezu Janši se je po dolgem času uspelo obdržati v družbi najbolj priljubljenih politikov. Največji padec na razpredelnici najbolj priljubljenih politikov pa se je zgodil Matjažu Hanu, ki je padel za devet mest in se je za las obdržal v družbi najbolj priljubljenih politikov, ki jo tokrat zapuščata Aleksandra Pivec in Violeta Tomič. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Eva Irgl in Zmago Jelinčič, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

 

Lestvica politikov – oktober 2019

VOX – oktober 2019

  12.9. 18.10.
1.    Pahor 3,77 3,69
2.    Šarec 3,74 3,43
3.    Fajon 3,25 3,24
4.    Novak 3,03 3,06
5.    Brglez 3,11 2,94
6.    Židan 3,00 2,91
7.    Tonin 2,91 2,90
8.    Šabeder 2,80
9.    Mesec 2,72 2,69
10.  Horvat 2,65 2,68
11.  Han 2,69 2,66
12.  Logar 2,54 2,64
13.  Pikalo 2,61 2,58
14.  Bogovič 2,66 2,56
15.  Bratušek 2,70 2,54
16.  Janković 2,73 2,50
17.  Zver 2,55 2,49
18.  Erjavec 2,47 2,43
19.  Cerar 2,46 2,42
20.  Pivec 2,41
21.  Irgl 2,40 2,40
22.  Jelinčič 2,39 2,38

VOX – oktober 2019

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj drastičnih premikov na razpredelnici najbolj priljubljenih politikov. Na čelu razpredelnice sicer ostaja vodilni dvojec Borut Pahor in Marjan Šarec, oba sta sicer dobila opazno slabše ocene kot minuli mesec. Tanja Fajon je obdržala tretje mesto, Ljudmila Novak, ki je ena izmed treh boljše ocenjenih politikov, je kot septembra, prehitela Milana Brgleza in je četrta. Sledi Dejan Židan, ki je ocenjen slabše kot prejšnji mesec, pred sedmo uvrščenim Matejem Tonin. Na osmem mestu je novo uvrščeni Aleš Šebeder, pred Luko Mesecem in Jožefom Horvatom, ki je pridobil tri mesta. Zgornji del razpredelnice zaključuje Matjaž Han, na vrhu spodnjega dela pa je, še tretji boljše ocenjeni politik, Anže Logar, ki je pridobil pet mest in je dvanajsti.  V spodnji del razpredelnice sta padla Zoran Janković, ki je izgubil osem mest in Alenka Bratušek, ki je padla za šest mest. Na samem dnu razpredelnice je velika gneča: Karel Erjavec, Miro Cerar in Aleksandra Pivec so se za las obdržali v družbi najbolj priljubljenih politikov, ki jo tokrat zapuščata Eva Irgl in Zmago Jelinčič. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Janez Janša in Violeta Tomić, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

 

 

Aktualna vprašanja – oktober 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  avg 19 sep 19 okt 19
uspešno 59,2 60,6 49,2
neuspešno 35,2 36,0 48,2
ne vem 5,7 3,4 2,6

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  avg 19 sep 19 okt 19
DeSUS 3,3 3,1 3,4
NSi 3,6 4,7 5,2
SD 10,0 9,8 10,4
SDS 15,5 15,5 14,7
SMC 0,5 0,9 1,3
SAB 2,4 1,9 1,0
Levica 6,2 6,9 6,2
LMŠ 22,2 23,3 20,1
SNS 1,8 2,1 0,9
SLS 1,5 3,0 1,8
druge stranke 0,6 1,1 0,2
ne vem 23,3 17,9 19,8
ne bi volil 9,0 9,7 15,0

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: Dobra država.

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 5,7 5
NSi 8,7 8
SD 17,3 15
SDS 24,5 22
Levica 10,3 9
LMŠ 33,5 29

  

Ali je po vašem mnenju za državo članico EU pomembno, kateri resor ji pripade v vsakokratni evropski komisiji? Ocenite prosim na lestvici od 1 do 5:

  %
sploh ni pomembno 2,0
ni pomembno 9,1
srednje pomembno 17,3
je pomembno 43,0
zelo je pomembno 22,7
ne vem, ne morem oceniti 5,9
POVPREČNA OCENA 3,80

 

Sloveniji naj bi v novi evropski komisiji pripadel resor za krizno upravljanje, za katerega kandidira Janez Lenarčič. Ali ste zadovoljni s to odločitvijo predsednice komisije, Ursule von der Leyen?

  %
sem zadovoljen 62,8
nisem zadovoljen 19,3
ne vem, me ne zanima 17,9

 

 Kako dobro pa sicer poznate pristojnosti in delo evropske komisije? Ocenite prosim na lestvici od 1 do 5:

  %
sploh ne poznam 8,5
ne poznam 32,8
srednje poznam 44,9
dobro poznam 9,3
zelo dobro poznam 0,8
ne vem, ne morem oceniti 3,7
POVPREČNA OCENA 2,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninamedia, 15. – 17. oktober 2019                                                                                                        n=700

 

 

Aktualna vprašanja – september 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul 19 avg 19 sep 19
uspešno 60,5 59,2 60,6
neuspešno 32,2 35,2 36,0
ne vem 7,3 5,7 3,4

 

Ali je vlada Marjana Šarca pri svojem delu bolj, manj ali enako uspešna, kot so bile uspešne predhodne vlade?

  %
bolj uspešna 49,4
manj uspešna 9,4
enako uspešna 36,7
ne vem, b.o. 4,5

 

Katera vladna koalicija se vam zdi ta čas najbolj primerna oz. smotrna?

  %
sedanja, ob podpori Levice 34,8
sedanja, ob podpori NSi 20,0
koalicija med LMŠ, SDS in še kom 20,6
drugo* 1,9
ne vem 22,7

*Pod drugo so anketiranci navedli: LMŠ, NSi, Levica (2x), LMŠ, SD, SAB (1x), NSi, SDS (3x), SDS, SLS (3x), SEDANJA IN SD (2x), SEDANJA, NSi, SDS in še katera druga (1x), SREDINSKA (1x).

 

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jul 19 avg 19 sep 19
DeSUS 3,4 3,3 3,1
NSi 5,4 3,6 4,7
SD 10,0 10,0 9,8
SDS 17,7 15,5 15,5
SMC 1,0 0,5 0,9
SAB 1,1 2,4 1,9
Levica 6,1 6,2 6,9
LMŠ 21,2 22,2 23,3
SNS 1,9 1,8 2,1
SLS 1,6 1,5 3,0
druge stranke 1,1 0,6 1,1
ne vem 20,7 23,3 17,9
ne bi volil 8,9 9,0 9,7

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: Piratska stranka (5x), Zeleni SLO (4x), Zveza mladih.

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,7 4
NSi 7,1 6
SD 14,8 13
SDS 23,4 21
Levica 10,4 9
LMŠ 35,1 31
SLS 4,5 4

 

 

 

Ninamedia, 10. – 12. september 2019                                                                                                   n=700

Lestvica politikov – september 2019

VOX – september 2019

  14.8. 12.9.
1.    Pahor 3,76 3,77
2.    Šarec 3,68 3,74
3.    Fajon 3,14 3,25
4.    Brglez 3,02 3,11
5.    Novak 3,05 3,03
6.    Židan 2,92 3,00
7.    Tonin 2,82 2,91
8.    Janković 2,85 2,73
9.    Mesec 2,59 2,72
10.  Bratušek 2,78 2,70
11.  Han 2,66 2,69
12.  Bogovič 2,58 2,66
13.  Horvat 2,72 2,65
14.  Pikalo 2,50 2,61
15.  Zver 2,62 2,55
16.  Logar 2,60 2,54
17.  Erjavec 2,42 2,47
18.  Cerar 2,41 2,46
19.  Irgl 2,40 2,40
20.  Jelinčič 2,37 2,39
21.  Janša 2,26
22.  Breznik 1,81

VOX September 2019

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni postreglo z večjimi presenečenji – na čelu razpredelnice ostaja Borut Pahor, Marjan Šarec, z nekoliko boljšo oceno kot minuli mesec, pa mu diha za ovratnik. Tanja Fajon je z občutno višjo oceno kot avgusta, obdržala tretjo mesto, kar pa ni uspelo Ljudmili Novak, ki jo je na četrtem mestu zamenjal Milan Brglez. Sledi mu Dejan Židan, ki je ocenjen boljše, kot prejšnji mesec. Zoran Janković je pri oceni največ izgubil v primerjavi s predhodno meritvijo ter padel za eno mesto – prehitel ga je sedmo uvrščeni Matej Tonin. Na razpredelnici je najbolj napredoval Luka Mesec in sicer za šest mest in je pred deseto uvrščeno Alenko Bratušek. V spodnjem delu razpredelnice smo zaznali nekaj premikov. Franc Bogovič je dvanajsti, Jožef Horvat pa je padel za tri mesta. Slabše, kot minuli mesec sta ocenjena Anže Logar in Jernej Pikalo. Iva Irgl in Zmago Jelinčič sta spet pri samem dnu razpredelnice, družbo najbolj priljubljenih politikov pa tokrat zapuščata novo uvrščena Franc Breznik in Janez Janša. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Aleksandra Pivec in Aleš Šebeder, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.