Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

VOX

Lestvica politikov – januar 2018

VOX – januar 2018

  14.12. 18.01.
1.       Pahor 3,54 3,53
2.    Bulc 3,30 3,39
3.    Šarec 3,33 3,31
4.    Fajon 3,25 3,30
5.    Brglez 3,22 3,22
6.    Židan 3,03 3,06
7.    Erjavec 2,81 2,91
8.    Cerar 2,92 2,87
9.    Janković 2,83 2,84
10.  Novak 3,02 2,83
11.  Peterle 2,80 2,82
12.  Šoltes 2,74 2,78
13.  Mesec 2,73 2,77
14.  Kopač Mrak 2,72 2,73
15.  Tomič 2,71 2,68
16.  Klemenčič 2,70 2,64
17.  Tonin 2,59 2,61
18.  Dobovšek 2,52 2,59
19.  Han 2,51 2,56
20.  Bratušek 2,49 2,51
21.  Gorenak 2,29 2,13
22.  Janša 2,09

 

VOX – januar 2018

Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo tako kot vsako leto doslej, opravili nabor politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, komisarji, ministri, predsedniki parlamentarnih strank in župani). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

V družbi 22-ih tokrat ni novih politikov – gre za znane obraze, ki so se v preteklosti že pojavljali v družbi najbolj priljubljenih. Na čelu razpredelnice ostaja Borut Pahor, ki je ocenjen za odtenek slabše kot minuli mesec. Na drugem mestu je Violeta Bulc, pred Marjanom Šarcem in Tanjo Fajon. Peto uvrščena Milan Brglez in Dejan Židan sta ohranila decembrski poziciji. Karl Erjavec je pridobil največ – povzpel se je za tri mesta in je sedmi, Ljudmila Novak pa je padla za ti mesta in je deseta. V spodnjem delu razpredelnice ni bilo bistvenih premikov – pri samem dnu sta Matjaž Han in Alenka Bratušek. Družbo najbolj priljubljenih tokrat zapuščata Vinko Gorenak in Janez Janša, naslednji mesec pa ju bosta zamenjala Eva Irgl in Jožef Horvat, ki so jih anketiranci največkrat predlagali.

Aktualna vprašanja – januar 2018

 

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  nov. 17 dec. 17 jan. 18
uspešno 40,6 41,5 38,6
neuspešno 54,5 54,9 56,1
ne vem 4,9 3,5 5,4

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  nov. 17 dec. 17 jan. 18
DeSUS 5,8 6,3 5,2
NSi 4,8 4,2 3,5
SD 13,1 11,9 13,7
SDS 13,6 12,9 11,9
SMC 8,1 8,0 8,3
Stranka Alenke Bratušek 0,7 0,7 0,0
Levica 5,4 5,1 5,2
Lista Marjana Šarca 3,0 5,5 8,8
SLS 1,8 2,2 2,8
druge 3,8 2,1 2,6
ne vem 28,3 29,6 31,1
ne bi volil 11,6 11,5 7,0

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 8,8 8
NSi 5,9 5
SD 23,1 20
SDS 20,0 18
SMC 14,0 12
Stranka Alenke Bratušek 0,0 0
Levica 8,8 8
Lista Marjana Šarca 14,8 13
SLS 4,7 4

 

Kaj menite o posojilu, ki ga je stranka SDS najela pri fizični osebi iz Bosne in Hercegovine za financiranje volilne kampanje:

  %
posojilo je sporno 72,8
posojilo ni sporno 14,4
ne vem, ne poznam 12,8

 

Ali je po vašem mnenju stranka SDS zadovoljivo pojasnila, zakaj je posojilo najela pri fizični osebi iz BiH?

  %
da 13,7
ne 69,3
ne vem 16,9

 

 

 

 

 

Ninamedia, 16. – 18. januar 2017                                                                                                               n=700


 

Aktualna vprašanja – december 2017

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt. 17 nov. 17 dec. 17
uspešno 39,2 40,6 41,5
neuspešno 54,2 54,5 54,9
ne vem 6,5 4,9 3,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  okt. 17 nov. 17 dec. 17
DeSUS 5,8 5,8 6,3
NSi 5,8 4,8 4,2
SD 17,1 13,1 11,9
SDS 15,1 13,6 12,9
SMC 9,7 8,1 8,0
Stranka Alenke Bratušek 1,0 0,7 0,7
Levica 5,8 5,4 5,1
SLS 1,0 1,8 2,2
Lista M. Šarca   3,0 5,5
druge 2,0 3,8 2,1
ne vem 30,2 28,3 29,6
ne bi volil 6,5 11,6 11,5

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 11,7 10
NSi 7,8 7
SD 22,1 20
SDS 23,9 21
SMC 14,8 13
Levica 9,5 8
Lista M. Šarca 10,2 9

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v letu 2017 v primerjavi  z letom 2016?

  2015 2017
razmere so slabše 43,4 19,7
razmere so enake 46,6 46,4
razmere so boljše 9,7 33,7
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2

 

Kdo ob novem letu obdaruje vaše otroke/vnuke?

  2015 2017
Dedek Mraz 9,8 10,8
Božiček 33,5 35,0
oba 26,0 37,2
noben 20,9 11,7
nimam otrok/vnukov 8,8 4,3
ne vem 1,1 0,9

 

 

Ninamedia, 12. – 14. december 2017                                                                                                       n=700

 

Lestvica politikov – december 2017

VOX – december 2017

  16.11. 14.12.
1.       Pahor 3,50 3,54
1.    Šarec 3,50 3,33
3.    Bulc 3,23 3,30
4.    Fajon 3,15 3,25
5.    Brglez 3,17 3,22
6.    Židan 3,02 3,03
7.    Novak 2,95 3,02
8.    Cerar 2,92 2,92
9.    Janković 2,82 2,83
10.  Erjavec 2,81 2,81
11.  Peterle 2,80 2,80
12.  Šoltes 2,67 2,74
13.  Mesec 2,78 2,73
14.  Kopač Mrak 2,64 2,72
15.  Tomič 2,75 2,71
16.  Klemenčič 2,53 2,70
17.  Tonin 2,54 2,59
18.  Dobovšek 2,52 2,52
19.  Han 2,50 2,51
20.  Bratušek 2,62 2,49
21.  Gorenak 2,29
22.  Popovič 2,15

VOX – december 2017

Zadnje letošnje merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je večini politikov (enajstim) prineslo boljše ocene, kot minuli mesec. Zanimivo je, da so kar štirje politiki ocenjeni enako kot novembra, štirje pa so ocenjeni slabše. Med slednjimi je tudi Marjan Šarec, ki je prejšnji mesec delil prvo mesto z Borutom Pahorjem, a je tokrat ocenjen za spoznanje slabše in je na drugem mestu, pred Violeto Bulc in Tanjo Fajon, ki je tokrat prehitela Milana Brgleza. V zgornjem delu razpredelnice nismo zaznali drugih premikov – od šestega do trinajstega mesta so vsi politiki zadržali novembrske pozicije. Šele štirinajsta Anja Kopač Mrak je pridobila eno mesto, na katerem je zamenjala Violeto Tomič, Goran Klemenčič pa se je uvrstil pred sedemnajsto uvrščenega. Najslabše se je odrezala Alenka Bratušek, ki je izgubila štiri mesta in je dvajseta. Na samem dnu razpredelnice sta novo uvrščena Vinko Gorenak in Boris Popovič.

Z decembrskim merjenjem priljubljenosti smo zaključili letošnji ciklus, v začetku januarja bomo na novo naredili nabor politikov, ki jih bodo anketiranci ocenjevali.

Aktualna vprašanja – november 2017

 Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  sep. 17 okt. 17 nov. 17
uspešno 39,1 39,2 40,6
neuspešno 55,7 54,2 54,5
ne vem 5,2 6,5 4,9

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  sep. 17 okt. 17 nov. 17
DeSUS 4,5 5,8 5,8
NSi 5,5 5,8 4,8
SD 13,0 17,1 13,1
SDS 14,2 15,1 13,6
SMC 10,1 9,7 8,1
Stranka Alenke Bratušek 0,5 1,0 0,7
Levica 6,3 5,8 5,4
SLS 0,9 1,0 1,8
Lista M. Šarca     3,0
druge 3,6 2,0 3,8
ne vem 32,8 30,2 28,3
ne bi volil 8,5 6,5 11,6

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 10,8 10
NSi 8,9 8
SD 24,3 21
SDS 25,3 22
SMC 15,1 13
Levica 10,0 9
Lista M. Šarca 5,6 5


Katero stranko ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah?

  %
DeSUS 5,3
NSi 2,8
SD 10,6
SDS 14,0
SMC 19,7
ZaAB 1,1
Združena levica 3,8
SLS 2,9
druge 1,7
ne vem 20,7
volitev se nisem udeležil 17,5

 

Ali bi volili Listo Marjana Šarca, če bi le-ta nastopila na naslednjih volitvah?

  %
da 50,3
ne 29,1
ne vem 20,6

 

 

 

Ninamedia, 14. – 16. november 2017                                                                                                       n=700

 

Lestvica politikov – november 2017

VOX – november 2017

  12.10. 16.11.
1.       Pahor 3,55 3,50
1.    Šarec 3,50
3.    Bulc 3,22 3,23
4.    Brglez 3,28 3,17
5.    Fajon 3,21 3,15
6.    Židan 3,10 3,02
7.    Novak 2,96 2,95
8.    Cerar 2,95 2,92
9.    Janković 2,80 2,82
10.  Erjavec 2,80 2,81
11.  Peterle 2,79 2,80
12.  Mesec 2,63 2,78
13.  Tomič 2,64 2,75
14.  Šoltes 2,66 2,67
15.  Kopač Mrak 2,65 2,64
16.  Bratušek 2,52 2,62
17.  Tonin 2,67 2,54
18.  Klemenčič 2,71 2,53
19.  Dobovšek 2,69 2,52
20.  Han 2,59 2,50
21.  Horvat 2,51 2,42
22.  Janša 2,27

VOX – november 2017

Merjenje priljubljenosti slovenskih politikov, tik za predsedniškimi volitvami, je postreglo z nekaj presenečenji. Vsekakor je omembe najbolj vredna uvrstitev poraženca predsedniških volitev Marjana Šarca, ki se je prvič znašel na naši razpredelnici in se je takoj uvrstil na prvo mesto – ki ga deli z zmagovalcem predsedniških volitev Borutom Pahorjem. Slednji je sicer ocenjen za spoznanje slabše, kot mesec dni nazaj. Violeta Bulc se je uvrstila na tretje mesto, pred Milanom Brglezom, ki je padel za dve mesti in je četrti. Ena izmed značilnosti novembrskega merjenja je tudi ta, da je dvanajst politikov ocenjenih slabše, osem pa boljše, kot prejšnji mesec. Slabše kot mesec prej so ocenjeni Tanja Fajon, Dejan Židan in Miro Cerar.

V spodnjem delu razpredelnice je prišlo do precejšnjih premikov. Luka Mesec je pridobil šest mest, Violeta Tomić pa pet mest in tako sta zasedla enajsto oz. dvanajsto mesto. Alenka Bratušek je pridobila štiri mesta in je šestnajsta, največji padec pa smo zaznali pri Goranu Klemenčiču in Bojanu Dobovšku, ki sta padla za šest mest in sta končala pri samem dnu lestvice. Družbo najbolj priljubljenih politikov zapuščata Jožef Horvat in Janez Janša. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Boris Popovič in Vinko Gorenak, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

 

Lestvica politikov – oktober 2017

VOX – oktober 2017

14.9. 12.10.
1.    Pahor 3,57 3,55
2.    Brglez 3,30 3,28
3.    Bulc 3,34 3,22
4.    Fajon 3,31 3,21
5.    Židan 3,13 3,10
6.    Novak 2,76 2,96
7.    Cerar 2,92 2,95
8.    Janković 2,79 2,80
8.    Erjavec 2,78 2,80
10.  Peterle 2,74 2,79
11.  Klemenčič 2,75 2,71
12.  Dobovšek 2,57 2,69
13.  Tonin 2,68 2,67
14.  Šoltes 2,71 2,66
15.  Kopač Mrak 2,72 2,65
16.  Tomič 2,69 2,64
17.  Mesec 2,73 2,63
18.  Han 2,56 2,59
19.  Bratušek 2,55 2,52
20.  Horvat 2,48 2,51
21.  Bogovič 2,31
22.  Gorenak 2,25

Vox populi – oktober 2017

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov, sovpada s predsedniško predvolilno kampanjo, a kljub temu večjih presenečenj ni. Prvih pet politikov je ocenjenih slabše kot minuli mesec, v splošnem pa je trinajst politikov ocenjenih slabše in sedem boljše. Borut Pahorje je obdržal čelno pozicijo, Milan Brglez pa se je, kljub malenkost slabši oceni, prvič zavihtel na drugo pozicijo pred Violeto Bulc in Tanjo Fajon, ki sta ocenjeni opazno slabše kot septembra. Ljudmila Novak je največ pridobila, tako pri povprečni oceni, kot pri uvrstitvi na lestvici – tokrat je šesta, pred Mirom Cerarjem, ki je sicer ocenjen boljše kot minuli mesec. Zoran Janković in Karel Erjavec sta izgubila po eno mesto in si delita osmo pozicijo. V spodnjem delu razpredelnice je prišlo do precejšnjih premikov. Igor Šoltes je izgubil dve mesti, Bojan Dobovšek pa je pridobil pet mest in je dvanajsti. Luka Mesec je izgubil pet mest in je končal na sedemnajstem mestu, Violeta Tomić pa je padla za štiri mesta. Pri dnu razpredelnice sta Alenka Bratušek in Jožef Horvat. Novo uvrščena Franc Bogovič in Vinko Gorenak zapuščata družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Janez Janša in Marjan Šarec, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Aktualna vprašanja – oktober 2017

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  avg. 17 sep. 17 okt. 17
uspešno 33,5 39,1 39,2
neuspešno 61,2 55,7 54,2
ne vem 5,3 5,2 6,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  avg. 17 sep. 17 okt. 17
DeSUS 5,1 4,5 5,8
NSi 6,1 5,5 5,8
SD 11,5 13,0 17,1
SDS 13,5 14,2 15,1
SMC 10,2 10,1 9,7
Stranka Alenke Bratušek 1,2 0,5 1,0
Levica 7,2 6,3 5,8
SLS 1,0 0,9 1,0
druge 2,2 3,6 2,0
ne vem 29,2 32,8 30,2
ne bi volil 12,9 8,5 6,5

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 9,2 9
NSi 9,1 9
SD 27,0 25
SDS 23,9 22
SMC 15,3 14
Levica 9,1 9

 

 

 

Ninamedia, 10. –12. oktober 2017                                                                                                             n=700

 

Aktualna vprašanja – september 2017

 Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul. 17 avg. 17 sep. 17
uspešno 30,0 33,5 39,1
neuspešno 64,3 61,2 55,7
ne vem 5,7 5,3 5,2

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jul. 17 avg. 17 sep. 17
DeSUS 5,4 5,1 4,5
NSi 5,2 6,1 5,5
SD 11,2 11,5 13,0
SDS 13,0 13,5 14,2
SMC 8,8 10,2 10,1
Zavezništvo 2,2 1,2 0,5
Levica 8,5 7,2 6,3
SLS 1,4 1,0 0,9
druge 3,2 2,2 3,6
ne vem 23,4 29,2 32,8
ne bi volil 17,8 12,9 8,5

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 8,3 7
NSi 10,3 9
SD 24,2 21
SDS 26,5 23
SMC 18,8 17
Levica 11,8 11

 

Ali se boste udeležili referenduma o 2. tiru, ki bo v nedeljo 24. septembra?

  %
zagotovo ne 15,8
verjetno ne 13,4
verjetno da 22,1
zagotovo da 44,0
ne vem, b.o 4,7

 

Ali boste na referendumu podprli zakon o 2. tiru?

  %
da 53,3
ne 28,8
ne vem, b.o 17,9

 

  1. oktobra bodo predsedniške volitve. Ali nam lahko zaupate za katerega kandidata boste glasovali?
  %
Borut Pahor 38,3
Marjan Šarec 17,2
Ljudmila Novak 2,8
Suzana Lara Krause
Romana Tomc 4,4
Boris Popovič 0,5
Maja Makovec Brenčič 0,9
Angelca Likovič 0,9
Andrej Rozman Roza 0,3
Luj Šprohar
Milan Jazbec 0,9
drugo 0,3
ne vem 29,4
ne bom volil/a 4,2

 

 

Ninamedia, 12. –14. september 2017                                                                                                       n=700

 

Lestvica politikov – september 2017

VOX – september 2017

10.8. 14.9.
1.    Pahor 3,52 3,57
2.    Bulc 3,33 3,34
3.    Fajon 3,20 3,31
4.    Brglez 3,14 3,30
5.    Židan 3,03 3,13
6.    Cerar 2,86 2,92
7.    Janković 2,90 2,79
8.    Erjavec 2,75 2,78
9.    Novak 2,89 2,76
10.  Klemenčič 2,80 2,75
11.  Peterle 2,79 2,74
12.  Mesec 2,74 2,73
13.  Kopač Mrak 2,69 2,72
14. Šoltes 2,66 2,71
15.  Tomič 2,68 2,69
16. Tonin 2,64 2,68
17.  Dobovšek 2,67 2,57
18.  Han 2,62 2,56
19.  Bratušek 2,53 2,55
20.  Horvat 2,53 2,48
21. Janša 2,29
22.  Grims 2,18

Vox populi – september 2017

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni postreglo z večjimi presenečenji. Prvih šest politikov je ocenjeno bolje kot minuli mesec. Borut Pahorje obdržal čelno pozicijo pred Violeto Bulc in Tanjo Fajon. Povprečna ocena Milana Brgleza je v primerjavi z avgustovskim merjenjem največ narasla. Miro Cerar je pridobil eno mesto in se je uvrstil pred Zorana Jankovića. Na lestvici se je najbolj povzpel Karel Erjavec, ki je pridobil tri mesta in je tokrat osmi. V spodnjem delu razpredelnice ni večjih premikov. Igor Šoltes je pridobil dve mesti in je štirinajsti, Bojan Dobovšek pa je izgubil tri mesta in je sedemnajsti. Pri dnu razpredelnice sta Alenka Bratušek in Jožef Horvat. Novo uvrščena Janez Janša in Branko Grims zapuščata družbo najbolj priljubljenih. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Franc Bogovič in Vinko Gorenak, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.