Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Prijava v Panel JHL

Podjetje Ninamedia d.o.o. na območju Ljubljane kontinuirano pridobiva informacije za izboljšanje storitev nekaterih podjetij v naši regiji.

V kontinuirani javnomnenjski raziskavi na stalnem vzorcu anketiranih raziskujemo odnos Ljubljančanov do javnih podjetij.

Zbiramo zainteresirane osebe, ki bodo s sodelovanjem v raziskavi imele štirikrat letno priložnost izraziti svoje mnenje o določenih temah. Po četrtem izpolnjenem vprašalniku bomo vse osebe simbolično nagradili.

V sklopu raziskave iščemo različne profile kontaktnih oseb starih nad 18 let, pogoj je stalno bivališče v Ljubljani.

 Soglašam: Dovoljujem podjetju Ninamedia d.o.o., da mi na e-naslov, ki sem ga vpisal, pošilja vabila za reševanje spletnih anket, vse do mojega preklica.

Kaj to pomeni? Ninamedia d.o.o. od uporabnika ne zahteva, ne zbira in ne hrani drugih osebnih podatkov z izjemo e-naslova. Vsak uporabnik se vsakokrat sam odloči ali bo sodeloval v posamezni poslani anketi. Zbrani podatki iz anket so anonimni in jih NI možno neposredno pripisati vašim osebnim podatkom (e-naslovom), ki ste nam ga zaupali ob registraciji. Ninamedia d.o.o. zagotavlja, da bo vaše osebne podatke in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije in raziskavah ščitila pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Ninamedia d.o.o. pri anketiranju in raziskovanju ravna skladno z določbami mednarodnega etičnega kodeksa ICC/ESOMAR. Vsi podatki, ki jih bodo uporabniki posredovali v anketah oz. raziskavah bodo obravnavani kot zaupni. Ninamedia d.o.o. se zavezuje hraniti in varovati osebne podatke uporabnika skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugimi zakonskimi določbami, ki veljajo na prostoru Republike Slovenije.