Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Radiometrija

Radiometrija, raziskava poslušanosti slovenskih radijskih postaj

KODEKS:

Kršitev pravil oglaševanja z uporabo podatkov Radiometrije se presoja po pravilih zakonodaje in Slovenskega oglaševalskega kodeksa, ki ga je sprejela Slovenska oglaševalska zbornica.

Agencija Ninamedia d.o.o. uporabnike podatkov pri nakazanih kršitvah lahko opozori in pozove h korektni uporabi podatkov, ni pa pristojna presojati kršitev pravil oglaševanja, ki jo uporabnik podatkov stori z nepravilno uporabo podatkov. Vsakomur, ki bi zaznal, da so bili podatki Radiometrije uporabljeni na način, ki bi lahko pomenil kršitev zakonodaje ali Slovenskega oglaševalskega kodeksa, Ninamedia d.o.o. predlaga, da jo o tem obvesti, hkrati pa vloži pritožbo na Slovensko oglaševalsko razsodišče in/ali druge ustrezne organe.