Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Ninamedia

Rezultati raziskav

Podatke raziskav od leta 1999 – 2016 najdete na naslednji povezavi.

 

AKTUALNA VPRAŠANJA:

l.2017 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2018 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2019 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2020 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2021 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov


LESTVICA SLOVENSKIH POLITIKOV:

l.2017 jan feb mar apr  maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2018 jan feb mar apr  maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2019 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2020 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2021 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov