Ninamedia d.o.o. Parmova 41, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Rezultati raziskav

Podatke raziskav od leta 1999 – 2016 najdete na naslednji povezavi.

 

AKTUALNA VPRAŠANJA:

l.2017      januar  februar  marec  april  maj  junij  julij  avgust  september  oktober  november  december
l.2018 januar  februar  marec  april  maj junij julij avgust september oktober november

 

LESTVICA SLOVENSKIH POLITIKOV:

l.2017 januar  februar  marec  april  maj  junij  julij  avgust  september  oktober  november  december
l.2018 januar  februar  marec  april  maj junij julij avgust september oktober november