Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – marec 2023

VOX – marec 2023

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jan 23 feb 23 mar 23
uspešno 46,1 50,8 47,6
neuspešno 47,3 43,2 47,3
ne vem 6,6 6,0 5,1

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  jan 23 feb 23 mar 23
Gibanje Svoboda 27,8 26,1 24,9
Levica 6,3 6,2 4,6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 9,1 7,1 6,9
SD – Socialni demokrati 8,3 7,1 6,6
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,5 20,1 22,9
druge 2,6 3,2 1,6
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 18,8 24,8 26,1
ne bi volil 4,6 5,4 6,6

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 37,8 33
Levica 7,0 6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 10,5 9
SD – Socialni demokrati 10,0 9
SDS – Slovenska demokratska stranka 34,7 31

  

Zaradi daljšanja življenjske dobe in zmanjšanja števila rojstev vlada načrtuje pokojninsko reformo, s katero bi zagotovili vzdržnost pokojninskega sistema. Ali menite, da so take spremembe potrebne?

  april 2010 marec 2023
da 78,3 72,6
ne 16,8 20,6
ne vem 4,9 6,9

 

Odgovarjajo tisti, ki menijo, da so potrebne spremembe (n=508).

Vzdržnost pokojninskega sistema je mogoče doseči z različnimi ukrepi. Kateri od navedenih možnih ukrepov bi bil po vašem mnenju najbolj učinkovit?

  %
zvišanje upokojitve starosti (npr. s 60 na 62 let) 8,7
podaljšanje delovne dobe, potrebne za upokojitev (npr. s 40 na 42 let delovne dobe) 7,5
upočasnjena rast pokojnin 2,0
zaostritev možnosti predčasnega upokojevanja 9,1
večje zaposlovanje starejših 4,7
hitrejši vstop mlajših na trg dela 63,4
drugo 1,0
ne vem 3,7

 

Ali so za vas navedeni ukrepi sprejemljivi ali ne?

  1. da
  2. ne
  3. ne vem
  da ne ne vem
zvišanje upokojitve starosti

(npr. s 60 na 62 let)

38,6 59,7 1,7
podaljšanje delovne dobe, potrebne za upokojitev

(npr. s 40 na 42 let delovne dobe)

20,9 76,6 2,6
upočasnjena rast pokojnin 13,7 81,1 5,1
zaostritev možnosti predčasnega upokojevanja 50,6 42,3 7,1
večje zaposlovanje starejših 62,6 34,6 2,9
hitrejši vstop mlajših na trg dela 94,0 4,3 1,7

 

 

 

Ninamedia, 13. – 15. marec 2023                                                                                                    n=700