Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – maj 2023

VOX – maj 2023

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  mar 23 apr 23 maj 23
uspešno 47,6 46,9 45,8
neuspešno 47,3 47,3 48,2
ne vem 5,1 5,8 6,0

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  mar 23 apr 23 maj 23
Gibanje Svoboda 24,9 25,1 24,8
Levica 4,6 4,5 4,7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,9 6,7 6,9
SD – Socialni demokrati 6,6 7,2 7,0
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,9 23,1 21,7
druge 1,6 4,7 3,4
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 26,1 24,4 27,1
ne bi volil 6,6 4,3 5,1

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 38,1 34
Levica 7,2 6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 10,6 9
SD – Socialni demokrati 10,8 10
SDS – Slovenska demokratska stranka 33,3 29

 

Ali ste seznanjeni z vsebino zahtev upokojencev, izraženih na protestih, ki jih organizirata Glas upokojencev Slovenije in Inštitut 1. oktober Pavla Ruparja?

  %
sem dobro seznanjen 29,9
nekaj vem 50,2
nič ne vem, nisem seznanjen 19,9

 

Odgovarjajo tisti, ki so seznanjeni z vsebino zahtev ali pa nekaj vedo.

Ali se strinjate z zahtevami protestnikov? (n=504)

  %
da 54,9
ne 36,8
ne vem 8,4

 

Odgovarjajo vsi.

Ali se vam zdijo Ruparjevi protestni shodi upravičeni?

  %
da, ti protestni shodi so upravičeni 41,6
ne, ti protestni shodi niso upravičeni 44,6
ne vem, nimam mnenja 13,9

 

Ali ste seznanjeni z vsebino zahtev kmetov, izraženih na protestu, ki so ga konec aprila v Ljubljani organizirali Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in Zveza kmetic Slovenije?

  %
sem dobro seznanjen 50,3
nekaj vem 42,9
nič ne vem, nisem seznanjen 6,8

 

Odgovarjajo tisti, ki so seznanjeni z vsebino zahtev ali pa nekaj vedo.

Ali se strinjate z zahtevami kmetov? (n=586)

  %
da 71,4
ne 18,0
ne vem 10,6

 

Odgovarjajo vsi.

Ali je bil ljubljanski protestni shod kmetov upravičen?

  %
da 67,4
ne 24,3
ne vem 8,3

 

 

Ninamedia, 8. – 10. maj 2023                                                                                                                  n=700