Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – september 2023

VOX – september 2023

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul 23 avg 23 sep 23
uspešno 48,8 51,7 49,3
neuspešno 47,6 44,9 45,4
ne vem 3,6 3,5 5,3

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  jul 23 avg 23 sep 23
Gibanje Svoboda 26,0 23,7 22,6
Levica 5,2 4,9 5,0
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,8 6,8 8,1
SD – Socialni demokrati 7,6 6,6 6,7
SDS – Slovenska demokratska stranka 20,9 23,9 20,5
druge 2,4 1,3 1,1
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 24,3 28,8 29,7
ne bi volil 6,9 4,0 6,4

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 35,9 32
Levica 7,9 7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,9 11
SD – Socialni demokrati 10,7 9
SDS – Slovenska demokratska stranka 32,6 29

 

Prosim, ocenite z ocenami od 1 do 5, kako pomembno se vam zdi, da bi se vlada v naslednjem letu dni posvetila reševanju naslednjih vprašanj:

  1. sploh ni pomembno
  2. ni pomembno
  3. niti niti
  4. pomembno
  5. zelo pomembno
  6. ne vem, ne morem oceniti
  1 2 3 4 5 ne vem POVP.
Zaustavitev rasti cen izdelkov in storitev (inflacija) 2,0 4,2 11,2 26,1 55,6 0,9 4,30
Popoplavna sanacija 2,2 1,4 4,6 16,0 75,2 0,6 4,62
Zdravstvena reforma 2,2 2,4 4,0 17,8 72,8 0,8 4,58
Zagotovitev stabilnih energetskih virov 2,7 1,4 12,4 28,5 54,2 0,8 4,31
Reforma plač v javnem sektorju 9,9 11,6 36,0 22,4 17,5 2,6 3,27
Zagotovitev varne preskrbe s hrano in krmo 1,9 2,0 13,5 25,5 55,9 1,3 4,33

 

Predstavniki vlade so po katastrofalnih poplavah večkrat sporočili, da popoplavna sanacija predstavlja prioriteto v delovanju vlade, zato bodo le-tej s preusmeritvami finančnih sredstev in gmotnih ter tehničnih zmogljivosti podredili dinamiko izvajanja drugih javnih projektov. Ali se s tem izhodiščem strinjate?

  %
da 66,5
ne 29,2
ne vem 4,3

 

 

Ninamedia, 11. – 13. september 2023                                                                                                n=700