Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – januar 2017

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

 

  nov. 16 dec. 16 jan. 17
uspešno 38,3 35,8 39,8
neuspešno 56,8 60,8 51,7
ne vem 4,9 3,4 8,4

  

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  nov. 16 dec. 16 jan. 17
DeSUS 5,0 4,8 4,5
NSi 6,2 6,2 6,4
SD 12,5 11,2 10,3
SDS 14,1 14,0 12,7
SMC 10,4 10,3 10,6
ZaAB 0,4 0,8 0,2
ZL 7,0 7,2 7,0
SLS 2,7 0,9 1,3
druge 1,4 1,2 2,3
ne vem 20,9 25,2 30,3
ne bi volil 19,4 18,1 14,4

 

 Izračun sedežev v DZ: 

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 8,8 7
NSi 12,3 11
SD 20,1 18
SDS 24,7 22
SMC 20,5 18
ZL 13,6 12

 

 Ali se strinjate s predlogom, da se pod osrednjo ljubljansko tržnico zgradi garažno hišo? (n=316)

Odgovarjajo prebivalci Osrednjeslovenske regije.

  %
da 47,3
ne 43,8
ne vem 8,9

 

 

Ninamedia, 10. – 12. januar 2017                                                                                                      n=700