Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – december 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 19 nov 19 dec 19
uspešno 49,2 44,6 50,4
neuspešno 48,2 49,0 45,1
ne vem 2,6 6,4 4,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  okt 19 nov 19 dec 19
DeSUS 3,4 3,2 3,1
NSi 5,2 7,4 5,3
SD 10,4 7,1 9,7
SDS 14,7 13,5 16,6
SMC 1,3 0,6 0,2
SAB 1,0 0,9 0,7
Levica 6,2 6,6 6,5
LMŠ 20,1 21,3 20,2
SNS 0,9 1,1 2,5
SLS 1,8 1,7 2,8
druge stranke * 0,2 1,0 0,9
ne vem 19,8 24,1 23,1
ne bi volil 15,0 11,4 8,3

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: DD (3x), LDS, Piratska stranka, Zeleni SLO.

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,8 4
NSi 8,3 7
SD 15,1 13
SDS 25,9 23
Levica 10,1 9
LMŠ 31,5 28
SLS 4,4 4

 

 Ali kakovost slovenskega zdravstvenega varstva v zadnjih letih napreduje, se poslabšuje ali ostaja nespremenjena?

  %
napreduje 13,2
se poslabšuje 42,3
ostaja nespremenjena 41,0
ne vem, ne morem oceniti 3,6

 

 Kako bi z ocenami od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim osebnim zdravnikom?

  %
zelo nezadovoljen 0,8
nezadovoljen 2,7
niti niti 10,7
zadovoljen 30,6
zelo zadovoljen 52,2
ne vem, ne morem oceniti 3,0
Povprečna ocena 4,35

  

Kako bi z ocenami od 1 do 5 ocenili vaše zadovoljstvo z zdravstvenim varstvom oz. z zdravniškimi uslugami.

  %
zelo nezadovoljen 3,9
nezadovoljen 9,5
niti niti 28,3
zadovoljen 34,7
zelo zadovoljen 20,0
ne vem, ne morem oceniti 3,5
Povprečna ocena 3,59

 

 Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2019 v primerjavi  z lanskim letom (2018)?

  %
razmere so slabše 15,8
razmere so enake 68,0
razmere so boljše 15,4
ne vem, ne morem oceniti 0,8

Ninamedia, 10. – 12. december 2019                                                                                                    n=700