Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – dec 2020

Vox populi – december

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 20 nov 20 dec 20
uspešno 38,9 29,6 30,9
neuspešno 57,6 66,8 64,9
ne vem 3,5 3,6 5,2

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  okt 20 nov 20 dec 20
DeSUS 1,2 2,5 3,7
NSi 6,2 4,6 3,8
SD 12,8 12,6 11,8
SDS 21,1 20,4 20,6
SMC 0,8 0,2 0,1
SAB 3,2 3,3 2,9
Levica 8,0 8,2 9,1
LMŠ 13,1 12,7 11,7
SNS 2,1 2,0 2,0
SLS 2,3 1,4 2,2
druge stranke 1,1 1,7 1,8
ne vem 19,3 23,9 23,5
ne bi volil 8,7 6,7 6,9

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 5,7 5
NSi 5,8 5
SD 18,2 16
SDS 31,7 29
SAB 4,5 4
Levica 14,0 13
LMŠ 20,2 16

 

Ocenite, koliko upoštevate ukrepe in priporočila za  omejevanje širjenja koronavirusa (fizična distanca, nošenje mask v zaprtih prostorih, nošenje mask na prostem, izogibanje zasebnim stikom z ljudmi izven lastne družine, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, prepoved prehajanje mej občin, policijska ura idr.)?

 

  %
v celoti in dosledno jih upoštevam 80,7
deloma jih upoštevam 14,7
sploh jih ne upoštevam 4,3
ne vem, ne morem odgovoriti 0,0

 

 

Odgovarjajo tisti, ki ukrepe in priporočila delno upoštevajo oz. jih sploh ne upoštevajo.

Kateri so razlogi, da ukrepov in priporočil deloma ali v celoti ne upoštevate? (Možnih več odgovorov.)

  %
ker se mi zdijo nesmiselni oz. neučinkoviti 36,5
ker mi otežujejo življenje 34,9
ker menim, da virus ni tako nevaren, kot ga prikazujejo 10,9
ker ne zaupam tej vladi in zato tudi ne njenim ukrepom 29,4
drugo 12,3
ne vem, ne morem odgovoriti 0,0

 

V začetku prihodnjega leta naj bi se tudi v Sloveniji začelo cepljenje proti novemu koronavirusu? Ali se boste cepili?

  %
zagotovo ne 16,6
verjetno ne 10,4
verjetno da 17,4
zagotovo da 46,6
ne vem, nisem se še odločil 9,0

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2020 v primerjavi z lanskim letom (2019)?

  2015 2017 2018 2020
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7 32,3
razmere so enake 46,6 46,4 57,4 59,2
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5 8,6
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4 0,0

 

 

Ninamedia, 15. – 17. december 2020                                                                                                                n=700