Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – december 2021

VOX – december 2021

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 21 nov 21 dec 21
uspešno 27,3 28,8 29,1
neuspešno 67,9 67,4 69,5
ne vem 4,8 3,8 1,4

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

 

  okt 21 nov 21 dec 21
DeSUS 1,1 1,2 0,3
NSi 5,3 6,6 6,9
SD 14,0 13,9 13,2
SDS 16,8 17,0 17,7
SMC 0,5 0,3
SAB 5,1 4,3 4,1
Levica 8,6 8,1 8,0
LMŠ 6,3 7,3 7,5
SNS 1,2 1,2 0,6
SLS 1,8 1,7 0,9
druge stranke 0,8 1,6 4,3
ne vem 30,4 32,7 31,8
ne bi volil 8,1 4,1 4,7

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
NSi 12,0 11
SD 23,0 20
SDS 30,8 27
SAB 7,1 6
Levica 13,9 12
LMŠ 13,1 12

 

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2021 v primerjavi z lanskim letom (2020)?

  2015 2017 2018 2020 2021
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7 32,3 28,4
razmere so enake 46,6 46,4 57,4 59,2 56,9
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5 8,6 14,3
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4

 

Ali lahko ocenite, v katerem desetletnem obdobju od leta 1991 naprej ste v vašem gospodinjstvu živeli najbolje?

  2021
od 1991 do 2001 23,3
od 2001 do 2011 23,7
od 2011 do 2021 34,6
ne vem, ne morem oceniti 18,4

 

 Zakaj ste takrat živeli najbolje? (DVA možna odgovora.)

Odgovore smo prikazali glede na obdobje, ki so ga anketiranci izpostavili kot tistega, v katerem so živeli najbolje.

  od 1991 do 2001 od 2001 do 2011 od 2011 do 2021
ker so bili prihodki mojega gospodinjstva takrat najvišji 39,2 39,7 46,8
ker smo si lahko več privoščili 21,7 25,7 27,6
ker smo bili bolj zdravi, mlajši 28,7 30,6 15,9
ker je bila splošna družbeno situacija boljša kot danes 33,5 34,1 10,4
ker je bil socialni sistem boljši 16,7 13,8 2,0
ker sem bil v svojem zasebnem življenju bolj srečen 19,2 15,5 23,3
ne vem 4,7

 

Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2022 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?

  2011 2021
živeli bomo bolje 8,8 18,4
živeli bomo slabše 26,4 24,3
živeli bomo približno enako 63,8 52,3
ne vem, ne morem oceniti 1,0 5,0

 

 

Ninamedia, 14. – 16. december 2021                                                                                                                n=700