Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – februar 2022

VOX – februar 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

 

  dec 21 jan 22 feb 22
uspešno 29,1 31,2 36,4
neuspešno 69,5 66,7 61,2
ne vem 1,4 2,1 2,3

 

 

Ninamedia, 7. – 9. februar 2022                                                                                                                         n=700