Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

O nas

02
Kot tržno – raziskovalno podjetje z lastnim klicnim centrom, smo v slovenskem prostoru prisotni od leta 1991. Na področju raziskav obvladujemo metodologijo javnomnenjskega, trženjskega in medijskega raziskovanja. Pri raziskovanju, ob uporabi sodobne informacijske tehnologije, sledimo standardom kakovosti in strokovnosti, ob zavedanju odgovornosti do svojih naročnikov. Nudimo celostno storitev – od indentifikacije problema, oblikovanja in izvedbe raziskave do strokovnih analiz, interpretacije podatkov in svetovanja. S celostnim pristopom in na podlagi opravljenih analiz ter izkušenj, naročnikom nudimo kvalitetno strokovno svetovanje za potrebe poslovanja in odločitev.

Pri svojem delu upoštevamo standarde in merila svetovnega združenja trženjskih in javnomnenjskih raziskovalcev ICC/ESOMAR (International Code on Market and Social Research).

V agenciji Ninamedia je šest redno zaposlenih strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih tržnega raziskovanja in svetovanja. Z nami sodelujejo tudi zunanji eksperti, s čimer zagotavljamo najvišjo stopnjo kakovosti storitev.

Osrednja naloga Ninamedie je svetovalna podpora naročnikom pri poslovanju, rasti in razvoju kot tudi pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Naši naročniki