Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Metodologija

market_research_gray

Ninamedia zbira veljavne in zanesljive informacije za podporo pri poslovnemu odločanju, načrtovanju in reševanju specifičnih težav ter spremljanju uspešnosti poslovanja. Naše raziskave omogočajo napovedovanje zaradi velikih sprememb, ki se na trgu dogajajo v vse krajšem času in ob vse močnejši konkurenci. Zato so informacije pridobljene iz raziskav osnova vseh učinkovitih poslovnih strategij in podpora pri iskanju novih in učinkovitih rešitev.

Raziskovanje trga je ena izmed najpomembnejšiz in nepogrešljivih aktivnosti pri oblikovanju in razvoju poslovne strategije vsakega podjetja. S tovrstnimi raziskavami pridemo do ustreznih informacij o delovanju in reakcijah trga ob plasiranju novih izdelkov, rangiranju kupcev po področjih, njihovih stališčih in mnenjih, velikosti dejanskega in potencialnega trga, učinkovitosti promocijskih dejavnosti, pogostosti nakupa izdelka, percepciji blagovne znamke, dojemanju kakovosti …

Kvantitativne metode

 

Cilj kvantitativnega raziskovanja je opis stanja ali postavitev vzročno – posledičnih razmerij med posameznimi pojavi. Rezultati raziskav so izpeljani na numeričnih kazalnikih, ki izhajajo iz statistične analize. Prikazujemo jih v tabelah ali grafikonih, na osnovi rezultatov pa nastajajo podrobna raziskovalna poročila.
več

Kvalitativne metode

 

S kvalitativnim raziskovanjem skušamo izvesti globinsko analizo v primerjavi s kvantitativnim načinom raziskovanja. Cilj kvalitativnega raziskovanja je podrobna razlaga posameznega vedenja in obnašanja ter odgovor na vprašanje “Zakaj?“.
več