Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Kvalitativne metode raziskovanja

content1

Namen kvalitativnega raziskovanja je podrobna razlaga posameznega vedenja in obnašanja ter odgovor na vprašanje “Zakaj?“. Kvalitativne metode uporabljamo  pri raziskovanju kompleksnejših pojavov in težav, ki jih ni mogoče zajeti in obravnavati s strukturiranim vprašalnikom oziroma  kadar obstaja potreba po celovitejši in širši  sliki o določenem pojavu ali težavi. Kvalitativno raziskovanje je usmerjeno v razumevanje motivacije in potreb ciljnih skupin, kot tudi v opredeljevanje faktorjev, ki vplivajo na njihove odločitve. Raziskovanje, ki temelji na kvalitativnih metodah, izvajamo na manjšem številu sodelujočih, ki pa imajo značilnosti, ki so ključne za tematiko raziskovanja. Skupine anketirancev oz. sodelujočih se oblikujejo na podlagi selekcijskega nabora.

 

Ninamedia izvaja in ponuja različne kvalitativne metode raziskovanja. Najpogosteje uporabljene so:

 

Skriti kupec

Globinski intervjuji

Skupinske diskusije (fokusne skupine)

 

nazaj