Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Kvantitativne metode raziskovanja

content2

S kvantitativno metodologijo zbiramo podatke na vzorcu anketirancev, ki jih nato povzemamo na celotni populaciji.  Kvantitativne raziskave uporabljamo za zbiranje numeričnih podatkov: štetje, razvrščanje, kot tudi utemeljevanje povezanosti in napovedovanja pojavov v populaciji. Rezultate, pridobljene s statistično analizo prikažemo v poročilih.  Značilnost kvantitativnih metod je standardiziran vprašalnik oziroma niz identičnih vprašanj, ki jih postavljamo anketirancem, kar v nadaljevanju omogoča statistično analizo pridobljenih podatkov.
Ninamedia izvaja in ponuja različne kvantitativne metode raziskovanja, med katerimi so najpogosteje uporabljene:

Telefonsko anketiranje (CATI)

Osebno anketiranje (PAPI/CAPI)

Spletno anketiranje (CAWI)

 

nazaj