Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Pravila sodelovanja (SPLETNI KLUB NINAMEDIA)

<–NAZAJ

Naziv spletnega panela je Spletni klub Ninamedia (v nadaljevanju klub)

Lastnik in skrbnik kluba je podjetje Ninamedia, organizacija za raziskovalno dejavnost, založništvo in distribucijo, d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana, ki ima izključno pravico do upravljanja z navedenim spletnim panelom. Lastnik si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila dopolniti, izbrisati ali spremeniti katerokoli del kluba ali katerikoli del njegove vsebine.

Član kluba je avtomatično vsak posameznik, ki uspešno opravi registracijo v klubu.

Ninamedia d.o.o. od uporabnika ne zahteva in ne zbira in ne hrani drugih osebnih podatkov z izjemo email naslova.

Vsak uporabnik se vsakokrat sam odloči ali bo sodeloval v posamezni poslani anketi.

Zbrane podatke iz anket NI možno neposredno povezati z osebnim podatkov (email naslovom), ki ga uporabnik pusti ob registraciji. 

ČLANSTVO V KLUBU:

 • Član kluba postanete z registracijo na http://ankete.ninamedia.si/
 • Član kluba je lahko vsaka oseba, starejša od 16 let , ki se mora strinjati z navedenimi pogoji in pravili sodelovanja.
 • Članstvo v klubu je brezplačno in prostovoljno.
 • Člane kluba bomo občasno povabili k sodelovanju pri izpolnjevanju spletnih raziskav prek kontaktnih kanalov (email naslova), ki jih član pusti ob registraciji.
 • Klub bo obveščal svoje člane o novostih preko elektronske pošte.
 • Članstvo v klubu ne zavezuje člana k izpolnjevanju vseh anket. Član se sam odloči ali bo sodeloval v posamezni raziskavi ali ne.
 • Član lahko kadarkoli sam preneha s članstvom oziroma izbriše svoj kontaktni podatek (email naslov), ki ga je pustil ob registraciji. V kolikor oseba ne želi biti več član kluba, lahko pošlje e-sporočilo na naslov ankete@ninamedia.si z naslovom oz. besedilom “odjava” ali pa se odjavi prek povezave “ODJAVA”, ki se nahaja v dnu vsakega sporočila, ki ga uporabnik prejme od kluba. V tem primeru bo skrbnik izbrisal njegov kontaktni naslov in vse osebne podatke, ter prenehal z obveščanjem in pošiljanjem vabil prek e-poštnega naslova.
 • Skrbnik lahko po lastni presoji, ob predhodni najavi in obrazložitvi, izbriše člana iz kluba če: je član dlje časa neaktiven (se ne odziva na povabila za sodelovanje v spletnih raziskavah), elektronski naslov člana ne deluje, podatki člana niso konsistentni, se član obnaša neetično ali nespoštljivo, član posreduje svoje uporabniško ime in geslo tretji osebi, ima član več kot en uporabniški račun.

NAGRAJEVANJE ZA SODELOVANJE:

Za sodelovanje v klubu so člani nagrajeni:

 • Pri vsaki anketi, ki jo član rešuje v okviru kluba, lahko le ta sodeluje v nagradnem žrebanju. Skrbnik kluba zagotavlja, da bo ob vsaki anketi v okviru Spletnega kluba Ninamedia, organiziral žrebanje praktičnih oziroma denarnih nagrad, med člani, ki so se odzvali na anketo, v skladu s splošnimi pogoji.
 • Po končanem nagradnem žrebu, bo klub obvestil izžrebane člane po email naslovu. V kolikor se član strinja s prejemom nagrade, bo klubu, po predhodnem pozivu in obvestilu o izžrebani nagradi, zaupal kontaktne podatke za pošiljanje nagrade po pošti (ime, priimek, poštni naslov). V kolikor je posamezna nagrada ali dobitek višji od 40 EUR, se ti dobitki iz nagradnih iger na podlagi 109. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (UL RS, št. 117/2006) vštevajo v letno davčno osnovo rezidenta.
 • Rezultati vseh žrebanj bodo objavljeni na spletni strani kluba, nagrajenec pa bo obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga uporablja za registracijo v panel.
 • Član se z včlanitvijo v klubu strinja, da se v primeru, da bo izžreban za nagrado, na spletni strani ali facebook strani kluba objavi na sledeči način: njegovo ime v celoti (brez priimka) ter kraj bivanja. Strinjanje z objavo njegovega imena in kraja bivanja (kot nagrajenca v žrebanju) mora član predhodno potrditi po pozivu kluba.
 • Nagrajeni član mora za izplačilo (večje) nagrade lastniku kluba posredovati vse zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka ter številka osebnega računa, na katerega želi prejeti izplačilo nagrade), kot to predpisuje 2. odstavek 35. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2).
 • V primeru da se nagrajenec ne odzove na poziv za prevzem nagrade v dveh tednih po obvestilu, se šteje, da od nagrade odstopa. V tem primeru bo nagrada podeljena pri naslednjem žrebanju.

ZAŠČITA IN VAROVANJE PODATKOV:

Skrbnik kluba zagotavlja, da bo osebne podatke članov obravnaval zaupno in bo z njimi ravnal v skladu z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakonskimi določbami, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov.

Vsak član kluba sam odgovarja za svoje uporabniško podatke (email naslov). V primeru, da tretja oseba uporabi uporabniške podatke, je član dolžan o tem obvestiti skrbnika kluba.

Skrbnik kluba, podjetje Ninamedia d.o.o. zagotavlja, da bo vse osebne podatke obravnaval zaupno in bo z njimi ravnal v skladu z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov. Osebnih podatkov ter drugih podatkov, zbranih v postopku registracije, kot tudi ostalih podatkov, zbranih v postopku anketiranja (odgovori na anketna vprašanja, odgovori na spletnih forumih, ….) skrbnik kluba ne bo razkrival javno oz. tretjim osebam na način, ki bi omogočal razkritje identitete članov kluba, Rezultati zbranih podatkov se uporabljajo zgolj za raziskovalne namene in se prikazujejo združeno (v sumarni obliki) ter nikoli za posameznega člana kluba. Zbrane podatke iz anket NI možno neposredno povezati z osebnim podatkov (email naslovom), ki ga uporabnik pusti ob registraciji. Ninamedia d.o.o. uporablja izključno lastne spletne strežnike, ki zagotavljajo varno zaščito.

Ninamedia d.o.o se pri svojem delu upošteva smernice, ki so opredeljene z mednarodnim etičnim kodeksom tržnih raziskovalcev ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice), WAPOR, itd.

Ninamedia d.o.o.

Ljubljana, april 2018

 

<–NAZAJ