Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – september 2018

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul 18 avg 18 sep 18
uspešno 30,8 26,5 34,2
neuspešno 63,0 68,6 55,3
ne vem 6,2 5,0 10,5

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jul 18 avg 18 sep 18
DeSUS 3,1 3,2 3,0
NSi 4,8 4,8 6,1
SD 8,8 10,1 9,8
SDS 25,3 24,0 23,7
SMC 8,9 3,1 7,1
Stranka Alenke Bratušek 3,0 1,7 3,7
Levica 7,6 6,8 6,2
Lista Marjana Šarca 10,7 10,1 10,2
SNS 2,2 2,3 2,4
druge stranke* 2,6 2,3 1,1
ne vem 13,6 19,7 19,9
ne bi volil 9,5 11,7 6,8

*Pod druge stranke so anketiranci navedli: SLS (5x), Dobra država (2x), Krščanski demokrati (1x), Piratska stranka (1x).

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,3 4
NSi 8,7 8
SD 14,0 11
SDS 34,0 30
SMC 10,2 9
Stranka Alenke Bratušek 5,3 5
Levica 8,9 8
Lista Marjana Šarca 14,6 13
SNS

 

Kako ste zadovoljni z izborom ministrov v vladi Marjana Šarca? Ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen.

  %
zelo nezadovoljen 13,9
nezadovoljen 18,0
niti nezadovoljen niti zadovoljen 31,9
zadovoljen 12,9
zelo zadovoljen 1,1
ne vem, ne morem oceniti 22,2
Povprečna ocena zadovoljstva 2,61

 

 

 

 

Ninamedia, 11. – 13. september 2018                                                                                                      n=700