Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Rezultati raziskav

VOX POPULI

 

AKTUALNA VPRAŠANJA:

l.2017 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2018 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2019 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2020 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2021 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2022 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2023 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2024 jan feb mar apr maj


LESTVICA SLOVENSKIH POLITIKOV:

l.2017 jan feb mar apr  maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2018 jan feb mar apr  maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2019 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2020 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2021 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2022 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2023 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
l.2024 jan feb mar apr maj


DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022

 

Podatke raziskav od leta 1999 – 2016 najdete na naslednji povezavi.