Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

VOX

Lestvica politikov – februar 2024

Vox – februar 2024

  11.1. 14.2.
1.    Logar 3,24 3,28
2.    Pirc Musar 3,23 3,04
3.    Prebilič 3,00 3,01
4.    Novak 3,01 2,90
5.    Han 2,79 2,80
6.    Tonin 2,71 2,75
7.    Janković 2,76 2,71
8.    Cigler Kralj 2,70 2,69
9.    Janša 2,67 2,68
10.  Klakočar Zupančič 2,75 2,66
11.  Švarc Pipan 2,48 2,61
12.  Vrtovec 2,53 2,59
13.  Šarec 2,61 2,56
14.  Brglez 2,52 2,55
15.  Irgl 2,50 2,47
16.  Golob 2,56 2,44
17.  Horvat 2,37
18.  Bratušek 2,51 2,34
19.  Vrečko 2,41 2,32
20.  Bogovič 2,46 2,29
21.  Fajon 2,87 2,21
22.  Tašner Vatovec 2,16

Februarsko merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj pričakovanih sprememb in premikov. Tokrat je v družbi 22-ih politikov dvanajst ocenjenih slabše in osem boljše, kot minuli mesec. Anže Logar ostaja na čelu razpredelnice, pred Natašo Pirc Musar, ki je ocenjena opazno slabše, kot januarja. Vladimir Prebilič je pridobil eno mesto in je tretji, pred Ljudmilo Novak. Matej Tonin se je povzpel za eno mesto in je šesti, za Matjažem Hanom. Zoran Janković je ohranil sedmo pozicijo, Urška Klakočar Zupančič pa je padla za dve mesti in je deseta. Največji skok na razpredelnici pa je naredila Dominika Švarc Pipan, ki je sicer izgubila ministrski stolček, a je pridobila osem mest, največji padec pa smo zabeležili pri Tanji Fajon, ki je padla za šestnajst mest in je končala na predzadnjem mestu. Skupaj z Matejem Tašnerjem Vatovcem zapuščata družbo 22 najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Luka Mesec in Matjaž Nemec, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Aktualna vprašanja – februar 2024

VOX – februar 2024

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  dec 23 jan 24 feb 24
uspešno 31,7 32,9 24,9
neuspešno 53,9 55,4 70,0
ne vem 14,4 11,7 5,1

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  dec 23 jan 24 feb 24
Gibanje Svoboda 16,7 15,3 10,7
Levica 5,0 6,1 5,9
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,1 6,4 6,3
SD – Socialni demokrati 7,3 8,1 3,9
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,6 22,4 24,0
druge 3,4 2,0 3,1
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 31,1 34,4 38,4
ne bi volil 7,7 5,1 7,7

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 21,1 18
Levica 11,6 10
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,4 11
SD – Socialni demokrati 7,7 7
SDS – Slovenska demokratska stranka 47,2 42

 

AKTUALNA VPRAŠANJA:

 

Ali ste kdaj v preteklosti na volitvah v državni zbor volili katero izmed naštetih strank?

Vprašanje smo zastavili ne-volilcem posamezne stranke.

  sem volil nisem volil ne vem, ne želim povedati
SDS 28,4 66,2 5,5
SD 35,0 59,3 5,6
Gibanje Svoboda 29,9 66,0 4,2
NSi – Krščanski demokrati 20,0 75,4 4,6

 

Zakaj stranke danes ne bi volili več?

RAZLOGI – primerjava

  SDS SD GS NSi
stranka ni izpolnila mojih pričakovanj / me je razočarala 11,9 24,2 57,2 27,3
pritegnila me je druga stranka 15,9 14,4 5,3 15,2
stranka ne zagovarja vrednot, ki so mi blizu 4,0 4,2 1,1 4,5
ne strinjam se s politiko stranke 6,6 5,5 1,1 6,1
zaradi afer in korupcije 9,3 30,5 5,3 3,0
volitev se ne udeležujem več 2,6 0,8 1,1
drugo 9,3 1,7 1,1 8,3
ne vem, ne želim povedati 40,4 18,6 27,8 35,6

 

 

 

Ninamedia, 12. – 14. februar 2024                                                                                                 n=700

Aktualna vprašanja – januar 2024

VOX – januar 2024

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  nov 23 dec 23 jan 24
uspešno 30,1 31,7 32,9
neuspešno 56,3 53,9 55,4
ne vem 13,6 14,4 11,7

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  nov 23 dec 23 jan 24
Gibanje Svoboda 16,3 16,7 15,3
Levica 5,1 5,0 6,1
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,4 6,1 6,4
SD – Socialni demokrati 7,9 7,3 8,1
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,4 22,6 22,4
druge 1,3 3,4 2,0
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 33,0 31,1 34,4
ne bi volil 7,6 7,7 5,1

  

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 26,2 23
Levica 10,5 9
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 11,0 10
SD – Socialni demokrati 13,9 12
SDS – Slovenska demokratska stranka 38,4 34

 

 AKTUALNA VPRAŠANJA:

 

Ali soglašate z uporabo jedrske energije na naslednjih področjih:

  sploh

ne soglašam

ne soglašam nekaj vmes soglašam v celoti soglašam ne

vem

POVP. OCENA
Energetske potrebe 5,1 6,3 18,0 35,4 32,6 2,6 3,86
Vojaške potrebe 63,1 15,1 11,1 5,4 1,7 3,4 1,63
Znanstvenoraziskovalne potrebe 3,1 5,7 12,0 40,6 34,9 3,7 4,02

 

Ali bi se strinjali z gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

  %
da 68,6
ne 21,1
ne vem 10,3

 

Kako velik problem so po vašem mnenju radioaktivni odpadki, ki nastajajo v Sloveniji?

  %
zelo majhen problem 4,3
majhen problem 11,1
nekaj vmes 22,9
velik problem 28,9
zelo velik problem 30,0
ne vem, ne morem oceniti 2,9
POVPREČNA OCENA: 3,71

 

 

Ninamedia, 10. – 11. januar 2024                                                                                                                          n=700

 

 

Lestvica politikov – januar 2024

Vox – januar 2024

  14.12. 11.1.
1.    Logar 3,43 3,24
2.    Pirc Musar 3,44 3,23
3.    Novak 3,06 3,01
4.    Prebilič 3,09 3,00
5.    Fajon 2,88 2,87
6.    Han 2,81 2,79
7.    Janković 2,77 2,76
8.    Klakočar Zupančič 2,76 2,75
9.    Tonin 2,71 2,71
10.  Cigler Kralj 2,74 2,70
11.  Janša 2,60 2,67
12.  Šarec 2,63 2,61
13.  Golob 2,62 2,56
14.  Vrtovec 2,61 2,53
15.  Brglez 2,59 2,52
16.  Bratušek 2,58 2,51
17.  Irgl 2,57 2,50
18.  Švarc Pipan 2,49 2,48
19.  Bogovič 2,46
20.  Vrečko 2,43 2,41
21.  Mesec 2,47 2,38
22.  Kordiš 2,21 2,13

Pred prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti slovenskih politikov smo tako, kot vsako leto doslej, opravili nabor politikov za ocenjevanje. Anketiranci so imenovali do tri politike, ki jih najbolj cenijo. Izbirali so med aktivnimi politiki, ki profesionalno opravljajo to dejavnost (poslanci, komisar, ministri, predsedniki parlamentarnih strank in župani). Prvih 22 smo uvrstili na lestvico, nato pa so jih anketiranci ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

Tokrat je v družbi 22-ih politikov šest takšnih, ki decembra še niso bili uvrščeni na našo razpredelnico. Temeljna značilnost januarskega merjenja priljubljenosti je, da so vsi politiki ocenjeni slabše, kot decembra, z izjemo Janeza Janše, ki je ocenjen boljše in Mateja Tonina, ki je ocenjen enako kot minuli mesec. S prvim letošnjim merjenjem priljubljenosti se je Anže Logar za las prebil na čelo razpredelnice, pred Natašo Pirc Musar. Ljudmila Novak je tretja, pred Vladimirjem Prebiličem. Tanja Fajon, Matjaž Han, Zoran Janković in Urška Klakočar Zupančič so obdržali decembrske pozicije. Največji skok na razpredelnici pa je naredil Janez Janša, ki je na enajstem mestu. Pri samem dnu razpredelnice so Dominika Švarc Pipan, Franc Bogovič in Asta Vrečko, družbo najbolj priljubljenih pa zapuščata Miha Kordiš in Luka Mesec. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Matej Tašner Vatovec in Jožef Horvat, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Lestvica politikov – december 2023

Vox – december 2023

  16.11. 14.12.
1.    Pirc Musar 3,39 3,44
2.    Logar 3,31 3,43
3.    Prebilič 3,23 3,09
4.    Novak 2,77 3,06
5.    Fajon 2,69 2,88
6.    Han 2,75 2,81
7.    Janković 2,73 2,77
8.    Klakočar Zupančič 2,72 2,76
9.    Cigler Kralj 2,71 2,74
10.  Tonin 2,62 2,71
11.  Šarec 2,54 2,63
12.  Golob 2,57 2,62
13.  Vrtovec 2,61 2,61
14.  Janša 2,63 2,60
15.  Brglez 2,42 2,59
16.  Bratušek 2,49 2,58
17.  Irgl 2,47 2,57
18.  Švarc Pipan 2,50 2,49
19.  Mesec 2,45 2,47
20.  Vrečko 2,48 2,43
21.  Tašner Vatovec  – 2,25
22.  Kordiš 2,21

Zadnje letošnje merjenje priljubljenosti slovenskih politikov ni prineslo večjih premikov na lestvici priljubljenosti. Petnajst politikov je ocenjenih boljše in le štirje slabše, kot minuli mesec. Na čelu razpredelnice je Nataša Pirc Musar za malo pred Anžetom Logarjem, ki je ocenjen opazno boljše, kot novembra. Vladimir Prebilič, je s slabšo oceno, kot prejšnji mesec, ostal na tretjem mestu pred Ljudmilo Novak, ki je ocenjena precej boljše, kot novembra. Tanja Fajon je pridobila štiri mesta in je peta, pred Matjažem Hanom in Zoranom Jankovićem. Urška Klakočar Zupančič in Janez Cigler Kralj sta izgubila po eno mesto, Marjan Šarec pa je pridobil tri mesta. Robert Golob je po strmoglavljenju na trinajsto mesto, tokrat nekoliko boljše ocenjen in je pridobil eno mesto. Največji padec smo zaznali pri Janezu Janši, ki je padel za štiri mesta in je štirinajsti, Milan Brglez pa je pridobil pet mest in je pred Alenko Bratušek. Pri dnu razpredelnice so Dominika Švarc Pipan, Luka Mesec in Astja Vrečko, pred zadnje uvrščenima Matejem Tašner Vatovcem in Miho Kordišem. Naslednji mesec bomo znova opravili nabor politikov, ki jih bomo ocenjevali od januarja dalje.

Aktualna vprašanja – december 2023

VOX – december 2023

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 23 nov 23 dec 23
uspešno 39,3 30,1 31,7
neuspešno 53,1 56,3 53,9
ne vem 7,6 13,6 14,4

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  okt 23 nov 23 dec 23
Gibanje Svoboda 20,3 16,3 16,7
Levica 4,9 5,1 5,0
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 7,7 6,4 6,1
SD – Socialni demokrati 7,0 7,9 7,3
SDS – Slovenska demokratska stranka 21,9 22,4 22,6
druge 2,9 1,3 3,4
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 30,9 33,0 31,1
ne bi volil 4,6 7,6 7,7

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 28,9 25
Levica 8,7 8
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 10,6 10
SD – Socialni demokrati 12,7 11
SDS – Slovenska demokratska stranka 39,2 34

 

AKTUALNA VPRAŠANJA:

V primeru, da bi Anže Logar ustanovil svojo stranko, ali bi jo volili?

  %
da 29,7
ne 51,0
ne vem 19,3

 

Ali ste na zadnjih predsedniških volitvah glasovali za Natašo Pirc Musar?

  %
da 52,3
ne 41,0
ne vem, ne spomnim se 3,1
predsedniških volitev se nisem udeležil 3,6

 

Ali je predsednica Nataša Pirc Musar po enem letu predsedovanja izpolnila vaša pričakovanja?

  %
da 50,0
ne 40,3
ne vem 9,7

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2023 v primerjavi z lanskim letom (2022)?

  2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7 32,3 28,4 45,5 39,6
razmere so enake 46,6 46,4 57,4 59,2 56,9 46,9 51,3
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5 8,6 14,3 7,6 8,3
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4 0,0 0,9

 

Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2024 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?

  2011 2021 2022 2023
živeli bomo bolje 8,8 18,4 10,5 12,6
živeli bomo slabše 26,4 24,3 39,7 29,1
živeli bomo približno enako 63,8 52,3 46,5 49,7
ne vem, ne morem oceniti 1,0 5,0 3,3 8,6

 

 

 

 

Ninamedia, 11. – 14. december 2023                                                                                                                  n=700

 

 

Aktualna vprašanja – november 2023

VOX – november 2023

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

 

  sep 23 okt 23 nov 23
uspešno 49,3 39,3 30,1
neuspešno 45,4 53,1 56,3
ne vem 5,3 7,6 13,6

  

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  sep 23 okt 23 nov 23
Gibanje Svoboda 22,6 20,3 16,3
Levica 5,0 4,9 5,1
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 8,1 7,7 6,4
SD – Socialni demokrati 6,7 7,0 7,9
SDS – Slovenska demokratska stranka 20,5 21,9 22,4
druge 1,1 2,9 1,3
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 29,7 30,9 33,0
ne bi volil 6,4 4,6 7,6

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 28,1 25
Levica 8,8 8
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 11,0 9
SD – Socialni demokrati 13,6 12
SDS – Slovenska demokratska stranka 38,6 34

 

AKTUALNA VPRAŠANJA:

 

 Kateri trije ministri po vašem mnenju NAJBOLJŠE opravljajo svoje delo?

  %
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve 15,3
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 11,0
dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje 8,1
Klemen Boštjančič, minister za finance 10,2
Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve 5,9
Marjan Šarec, minister za obrambo 9,3
dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje 12,3
Klemen Boštjančič, ki opravlja tudi funkcijo ministra za javno upravo 2,5
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost 5,1
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo 0,4
dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje 2,1
dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije 1,7
Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport 33,1
dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo 13,6
Marjan Šarec, ki opravlja tudi funkcijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2,5
mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo 11,9
mag. Alenka Bratušek, ki opravlja tudi funkcijo ministrice za za naravne vire in prostor 1,7
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj 2,1
dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo 0,8
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med RS in avtohtono SLO narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu 0,4
vsi 1,7
noben 28,8

 

Kateri trije ministri po vašem mnenju NAJSLABŠE opravljajo svoje delo?

  %
Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve 8,0
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 20,9
dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje 3,7
Klemen Boštjančič, minister za finance 3,1
Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve 2,9
Marjan Šarec, minister za obrambo 11,7
dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje 4,9
Klemen Boštjančič, ki opravlja tudi funkcijo ministra za javno upravo 0,9
Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost 9,7
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo 3,7
dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje 3,1
dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije 2,6
Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport 4,3
dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo 9,4
Marjan Šarec, ki opravlja tudi funkcijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5,1
mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo 10,0
mag. Alenka Bratušek, ki opravlja tudi funkcijo ministrice za za naravne vire in prostor 3,1
dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj 1,7
dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo 6,9
Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med RS in avtohtono SLO narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu 0,3
vsi 5,1
noben 5,7

 

Po osamosvojitvi smo v Sloveniji do sedaj imeli devet predsednikov in eno predsednico vlade: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa, Janeza Janšo, Boruta Pahorja, Alenko Bratušek, Mira Cerarja, Marjana Šarca in Roberta Goloba. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?

  %
Lojze Peterle 4,6
Janez Drnovšek 47,1
Andrej Bajuk 3,4
Anton Rop 0,6
Janez Janša 22,0
Borut Pahor 10,6
Alenka Bratušek 1,4
Miro Cerar 0,9
Marjan Šarec 2,0
Robert Golob 3,7
vsi enako 0,0
noben 2,0
ne vem 1,7

 

Zdaj pa prosim, z oceno od 1 do 5 (kjer je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena) ocenite delo predsednika vlade dr. Roberta Goloba.

  %
zelo slabo 39,4
slabo 15,7
dobro 24,0
zelo dobro 13,4
odlično 7,1
ne vem, ne morem oceniti 0,3
Povprečna ocena 2,33

 

Ninamedia, 13. – 15. november 2023                                                                                                                  n=700

 

Lestvica politikov – november 2023

Vox – november 2023

  12.10. 16.11.
1.    Pirc Musar 3,24 3,39
2.    Logar 3,29 3,31
3.    Prebilič 3,03 3,23
4.    Novak 2,83 2,77
5.    Han 2,72 2,75
6.    Janković 2,71 2,73
7.    Klakočar Zupančič 2,64 2,72
8.    Cigler Kralj 2,63 2,71
9.    Fajon 2,70 2,69
10.  Janša 2,62 2,63
11.  Tonin 2,68 2,62
12.  Vrtovec 2,66 2,61
13.  Golob 2,73 2,57
14.  Šarec 2,69 2,54
15.  Švarc Pipan 2,46 2,50
16.  Bratušek 2,50 2,49
17.  Vrečko 2,47 2,48
18.  Irgl 2,44 2,47
19.  Mesec 2,58 2,45
20.  Brglez 2,52 2,42
21.  Horvat 2,41
22.  Grims 2,23

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo nekaj večjih premikov na lestvici priljubljenosti. Enajst politikov je ocenjenih boljše, devet pa slabše, kot minuli mesec. Na čelu razpredelnice je Nataša Pirc Musar zamenjala Anžeta Logarja, ki je ocenjen malce boljše, kot oktobra. Vladimir Prebilič, je trdno na tretjem mestu, pred Ljudmilo Novak, ki je ocenjena malo slabše, kot minuli mesec in Matjažem Hanom ter Zoranom Jankovićem. Urška Klakočar Zupančič in Janez Cigler Kralj sta pridobila po pet mest in sta na sedmem oz. osmem, pred Tanjo Fajon, ki je padla za dve mesti. Janez Janša se je povzpel za štiri mesta in je deseti pred Matejem Toninom in Jernejem Vrtovcem, ki sta padla za tri mesta. Največji padec smo zaznali pri Robertu Golobu, ki je s petega strmoglavil na trinajsto mesto, Marjan Šarec je izgubil pet mest in je pred petnajsto uvrščeno Dominiko Švarc Pipan, ki je pridobila tri mesta. Jožef Horvat in Branko Grims sta zasedla dno razpredelnice in zapuščata družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Miha Kordiš in Matej Tašner Vatovec, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Lestvica politikov – oktober 2023

Vox – oktober 2023

  13.9. 12.10.
1.    Logar 3,30 3,29
2.    Pirc Musar 3,35 3,24
3.    Prebilič 2,96 3,03
4.    Novak 2,95 2,83
5.    Golob 3,07 2,73
6.    Han 2,88 2,72
7.    Janković 2,78 2,71
8.    Fajon 2,80 2,70
9.    Šarec 2,77 2,69
10.  Tonin 2,76 2,68
11.  Vrtovec 2,63 2,66
12.  Klakočar Zupančič 2,75 2,64
13.  Cigler Kralj 2,62 2,63
14.  Janša 2,61 2,62
15.  Mesec 2,59 2,58
16.  Brglez 2,50 2,52
17.  Bratušek 2,49 2,50
18.  Vrečko 2,46 2,47
19.  Švarc Pipan 2,40 2,46
20.  Irgl 2,48 2,44
21.  Boštjančič 2,28
22.  Maljevac 1,77

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je prineslo kar nekaj pomembnih premikov na lestvici priljubljenosti. Dvanajst politikov je ocenjenih slabše, osem pa boljše, kot minuli mesec. Na čelu razpredelnice je Anže Logar, kljub slabši oceni, zamenjal Natašo Pirc Musar, ki je ocenjena opazno slabše, kot septembra. Vladimir Prebilič, ki se je prejšnji mesec prvič uvrstil na našo razpredelnico, se je prebil na tretje mesto, pred Ljudmilo Novak. Robert Golob, je padel za dve mesti in je peti, pred Matjažem Hanom in Zoranom Jankovićem ter Tanjo Fajon, ki je padla za eno mesto. Marjan Šarec in Matej Tonin sta obdržala septembrski poziciji, Jernej Vrtovec pa je pridobil eno mesto in je pred Urško Klakočar Zupančič, ki je na začetku spodnjega dela razpredelnice. V spodnjem del razpredelnice so politiki praviloma ocenjeni nekoliko boljše, kot minuli mesec, a so vsi zadržali enake pozicije, kot septembra. Novouvrščena Klemen Boštjančič in Simon Maljevac sta zasedla dno razpredelnice in zapuščata družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Branko Grims in Jožef Horvat, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Aktualna vprašanja – oktober 2023

VOX – oktober 2023

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

 

  avg 23 sep 23 okt 23
uspešno 51,7 49,3 39,3
neuspešno 44,9 45,4 53,1
ne vem 3,5 5,3 7,6

 

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

 

  avg 23 sep 23 okt 23
Gibanje Svoboda 23,7 22,6 20,3
Levica 4,9 5,0 4,9
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 6,8 8,1 7,7
SD – Socialni demokrati 6,6 6,7 7,0
SDS – Slovenska demokratska stranka 23,9 20,5 21,9
druge* 1,3 1,1 2,9
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 28,8 29,7 30,9
ne bi volil 4,0 6,4 4,6

 

*Pod druge stranke so anketiranci navedli: Pirati (3x), Resni.ca (3x), SLS (6x), SNS (2x), ZS (2x), DD (2x), SAB,  Vesna.

 

 

Izračun sedežev v DZ:

 

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 32,8 29
Levica 7,9 7
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,5 11
SD – Socialni demokrati 11,3 10
SDS – Slovenska demokratska stranka 35,4 31

 

 

Ali soglašate z odločitvijo predsednika vlade Roberta Goloba, da zamenja tri ministre:

  soglašam ne soglašam ne vem, ne poznam
ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko 46,0 37,1 16,9
ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana  44,0 36,9 19,1
ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik 77,1 13,7 9,1

 

Kako bodo zamenjave ministrov vplivale na delo vlade?

  %
delo vlade bo boljše 14,0
delo vlade bo slabše 15,1
ne bo bistvenih sprememb 63,4
ne vem 7,4

 

 

 

Ninamedia, 9. – 11. oktober 2023                                                                                                                         n=700