Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – december 2018

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 18 nov 18 dec 18
uspešno 20,1 44,2 49,9
neuspešno 36,8 37,3 34,9
ne vem 43,1 18,5 15,2

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  okt 18 nov 18 dec 18
DeSUS 3,9 3,7 3,0
NSi 4,9 6,2 5,9
SD 12,2 14,7 12,3
SDS 16,8 18,0 18,7
SMC 4,1 5,0 3,1
Stranka Alenke Bratušek 2,9 2,3 2,4
Levica 7,3 8,1 6,9
Lista Marjana Šarca 13,8 12,2 12,8
SNS 1,8 3,7 2,4
druge stranke* 3,2 2,1 3,2
ne vem 19,9 17,5 20,8
ne bi volil 9,2 6,4 8,4

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: SLS (7x), Zeleni Slovenije (2x), Piratska stranka (2x), Dobra država, Glas za družine in otroke.

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,2 4
NSi 8,4 8
SD 17,4 17
SDS 26,5 27
SMC 4,4 4
Stranka Alenke Bratušek 3,4
Levica 9,8 10
Lista Marjana Šarca 18,1 18
SNS 3,4

 

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v letu 2018 v primerjavi  z letom 2017?

  2015 2017 2018
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7
razmere so enake 46,6 46,4 57,4
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4

 

Ninamedia, 11. – 13. december 2018                                                                                                       n=700