Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – februar 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  dec 18 jan 19 feb 19
uspešno 49,9 56,1 69,9
neuspešno 34,9 29,1 24,0
ne vem 15,2 14,8 6,1

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  dec 18 jan 19 feb 19
DeSUS 3,0 2,9 2,9
NSi 5,9 4,1 3,9
SD 12,3 11,7 8,9
SDS 18,7 16,9 11,6
SMC 3,1 3,1 2,7
Stranka Alenke Bratušek 2,4 2,5 2,9
Levica 6,9 7,1 6,2
LMŠ 12,8 18,0 31,3
SNS 2,4 1,7 2,5
SLS 3,1 2,5
druge stranke 3,2 0,1 0,7
ne vem 20,8 21,8 19,7
ne bi volil 8,4 7,0 4,2

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: PS (3x), LZJ (2x)

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 4,1 4
NSi 5,5 5
SD 12,6 11
SDS 16,5 14
SMC 3,8 4
Stranka Alenke Bratušek 4,1 4
Levica 8,8 8
LMŠ 44,5 38

 

Kje najpogosteje nakupujete meso in mesne izdelke?

  %
pri trgovcu, pri katerem nakupujem tudi druga živila 54,4
pri lokalnem mesarju 18,4
ne kupujem mesa in mesnih izdelkov 4,7
pri kmetu 18,9
samooskrba 3,5

 

 

Kaj pretehta pri vaši odločitvi o nakupu mesa in mesnih izdelkov?

Odgovarjajo samo tisti, ki kupujejo meso in mesne izdelke.

  %
cena 11,5
kakovost 47,7
poreklo 32,8
nimam izbire, nakupujem pri edinem dostopnem mi prodajalcu 5,8
drugo (zaupanje v trgovca oz. mesarja) 1,0
ne vem 1,2

 

 

Prosim, ocenite stopnjo zaupanja v kakovost in zdravstveno neoporečnost mesa in mesnih izdelkov proizvajalcev iz naslednjih držav:

Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ne zaupam in 5 pomeni popolnoma zaupam.

  1. sploh ne zaupam
  2. ne zaupam
  3. niti niti
  4. zaupam
  5. popolnoma zaupam
  6. ne vem, ne morem oceniti
   

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

ne vem

Povprečna ocena
Slovenija 2,7 3,5 13,9 35,7 40,9 3,3 4,12
Nemčija 10,7 12,9 34,3 20,4 5,0 16,7 2,96
Italija 16,2 32,6 25,1 3,8 2,4 19,9 2,29
Poljska 59,3 18,0 6,2 2,0 1,1 13,4 1,47
Hrvaška 12,8 22,6 32,0 15,3 2,0 15,3 2,66
Madžarska 21,2 31,6 24,9 5,4 0,8 16,2 2,20
Francija 12,4 21,5 27,9 10,6 1,4 26,2 2,55
Srbija 13,3 23,7 30,2 7,3 2,2 23,2 2,49

 

 

 

Ninamedia, 12. – 14. februar 2019                                                                                             n=700