Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – oktober 2019

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  avg 19 sep 19 okt 19
uspešno 59,2 60,6 49,2
neuspešno 35,2 36,0 48,2
ne vem 5,7 3,4 2,6

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  avg 19 sep 19 okt 19
DeSUS 3,3 3,1 3,4
NSi 3,6 4,7 5,2
SD 10,0 9,8 10,4
SDS 15,5 15,5 14,7
SMC 0,5 0,9 1,3
SAB 2,4 1,9 1,0
Levica 6,2 6,9 6,2
LMŠ 22,2 23,3 20,1
SNS 1,8 2,1 0,9
SLS 1,5 3,0 1,8
druge stranke 0,6 1,1 0,2
ne vem 23,3 17,9 19,8
ne bi volil 9,0 9,7 15,0

 *Pod druge stranke so anketiranci navedli: Dobra država.

 

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
DeSUS 5,7 5
NSi 8,7 8
SD 17,3 15
SDS 24,5 22
Levica 10,3 9
LMŠ 33,5 29

  

Ali je po vašem mnenju za državo članico EU pomembno, kateri resor ji pripade v vsakokratni evropski komisiji? Ocenite prosim na lestvici od 1 do 5:

  %
sploh ni pomembno 2,0
ni pomembno 9,1
srednje pomembno 17,3
je pomembno 43,0
zelo je pomembno 22,7
ne vem, ne morem oceniti 5,9
POVPREČNA OCENA 3,80

 

Sloveniji naj bi v novi evropski komisiji pripadel resor za krizno upravljanje, za katerega kandidira Janez Lenarčič. Ali ste zadovoljni s to odločitvijo predsednice komisije, Ursule von der Leyen?

  %
sem zadovoljen 62,8
nisem zadovoljen 19,3
ne vem, me ne zanima 17,9

 

 Kako dobro pa sicer poznate pristojnosti in delo evropske komisije? Ocenite prosim na lestvici od 1 do 5:

  %
sploh ne poznam 8,5
ne poznam 32,8
srednje poznam 44,9
dobro poznam 9,3
zelo dobro poznam 0,8
ne vem, ne morem oceniti 3,7
POVPREČNA OCENA 2,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninamedia, 15. – 17. oktober 2019                                                                                                        n=700