Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – december 2022

VOX – december 2022

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  okt 22 nov 22 dec 22
uspešno 51,7 56,3 49,3
neuspešno 39,6 32,6 41,0
ne vem 8,7 11,1 9,7

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve?

Na seznamu so stranke z deležem 3 % in več. Ostale smo združili v kategorijo »drugo«.

  okt 22 nov 22 dec 22
Gibanje Svoboda 29,8 31,3 29,2
Levica 6,0 5,8 5,2
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 9,8 9,7 8,9
SD – Socialni demokrati 8,0 8,3 8,2
SDS – Slovenska demokratska stranka 24,1 23,8 21,6
druge 1,1 2,7 1,7
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 16,2 14,6 18,7
ne bi volil 5,0 3,8 6,5

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
Gibanje Svoboda 39,9 35
Levica 7,1 6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 12,2 11
SD – Socialni demokrati 11,2 10
SDS – Slovenska demokratska stranka 29,6 26

 

Kako ocenjujete življenjske razmere v vašem gospodinjstvu v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom (2021)?

  2015 2017 2018 2020 2021 2022
razmere so slabše 43,4 19,7 19,7 32,3 28,4 45,5
razmere so enake 46,6 46,4 57,4 59,2 56,9 46,9
razmere so boljše 9,7 33,7 22,5 8,6 14,3 7,6
ne vem, ne morem oceniti 0,2 0,2 0,4 0,0 0,4 0,0

 

Kakšna pa bo kakovost življenja prihodnje leto v vašem gospodinjstvu, ali pričakujete, da boste v vašem gospodinjstvu v letu 2023 živeli bolje, slabše ali enako kot letos?

  2011 2021 2022
živeli bomo bolje 8,8 18,4 10,5
živeli bomo slabše 26,4 24,3 39,7
živeli bomo približno enako 63,8 52,3 46,5
ne vem, ne morem oceniti 1,0 5,0 3,3

 

 

Koliko zaupate policiji? Ocenite z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ne zaupam, 5 pa popolnoma zaupam.

  %
sploh ne zaupam 3,5
ne zaupam 6,8
niti ne zaupam, niti zaupam 24,9
zaupam 41,0
popolnoma zaupam 23,0
ne vem, ne morem oceniti, b.o. 0,8
Povprečna ocena: 3,74

 

Ali se je vaše zaupanje v delo policije v zadnje pol leta:

  %
okrepilo 19,8
zmanjšalo 7,1
ostalo nespremenjeno 68,4
ne vem, nimam mnenja, b.o. 4,7

 

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je odstopila zaradi političnih pritiskov na delo policije. Predsednik vlade Robert Golob je te pritiske zanikal. Ali je bil odstop ministrice glede na informacije, s katerimi razpolagate, utemeljen ali ne?

  %
odstop ministrice je bil utemeljen 45,3
odstop ministrice ni bil utemeljen 29,1
ne vem, nimam mnenja, b.o. 25,5

 

 

 

Ninamedia, 12. – 14. december 2022                                                                                                                   n=700