Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – sep 2020

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  jul 20 avg 20 sep 20
uspešno 48,5 42,4 41,0
neuspešno 46,1 52,3 49,3
ne vem 5,4 5,3 9,7

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  jul 20 avg 20 sep 20
DeSUS 2,8 1,8 1,3
NSi 4,3 5,7 5,1
SD 14,7 13,9 13,6
SDS 22,7 23,2 22,1
SMC 0,3 0,1 0,4
SAB 1,4 1,0 1,9
Levica 6,7 6,6 7,2
LMŠ 10,8 9,4 9,0
SNS 0,5 2,1 1,6
SLS 1,8 0,3 1,7
druge stranke 0,3 0,5 1,9
ne vem 24,2 25,9 24,4
ne bi volil 9,5 9,3 9,9

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
NSi 8,9 8
SD 23,9 21
SDS 38,8 34
Levica 12,6 11
LMŠ 15,8 14

 

Koliko ste zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa po Sloveniji?¸

  mar 20 sep 20
sploh nisem zaskrbljen 2,8 8,9
nisem zaskrbljen 10,5 18,3
srednje zaskrbljen 37,8 29,1
precej zaskrbljen 31,2 22,1
zelo sem zaskrbljen 17,5 20,0
ne vem, ne želim povedati 0,2 1,7
Povprečna ocena 3,50 3,26

 

Za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa je vlada sprejela številne omejitvene ukrepe. Kako bi na splošno ocenili te ukrepe?

  mar 20 apr 20 maj 20 sep 20
ukrepi so pretirani 6,5 21,6 25,8 26,6
ukrepi so ravno pravšnji 70,2 74,2 68,3 44,7
ukrepi so nezadostni 16,7 3,6 2,9 21,2
ne vem, ne morem oceniti 6,5 0,6 3,0 7,5

 

 

Ninamedia, 15. – 17. september 2020                                                                                                               n=700