Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubjlana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Aktualna vprašanja – november 2021

VOX – november 2021

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?

  sep 21 okt 21 nov 21
uspešno 28,1 27,3 28,8
neuspešno 69,3 67,9 67,4
ne vem 2,6 4,8 3,8

 

Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?

  sep 21 okt 21 nov 21
DeSUS 0,9 1,1 1,2
NSi 5,3 5,3 6,6
SD 13,3 14,0 13,9
SDS 18,4 16,8 17,0
SMC 0,5 0,5 0,3
SAB 3,5 5,1 4,3
Levica 9,2 8,6 8,1
LMŠ 8,9 6,3 7,3
SNS 1,6 1,2 1,2
SLS 1,5 1,8 1,7
druge stranke 2,5 0,8 1,6
ne vem 27,0 30,4 32,7
ne bi volil 7,4 8,1 4,1

 

Izračun sedežev v DZ:

stranka delež na 100 % sedeži v DZ
NSi 11,6 10
SD 24,3 21
SDS 29,7 26
SAB 7,4 7
Levica 14,2 13
LMŠ 12,8 11

 

 

Po najnovejših podatkih je Slovenija med državami, ki imajo najvišji delež okuženih z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev.

Ocenite, prosim, z ocenami od 1 do 5 odgovornost spodaj naštetih za tako slabo stanje (ocena 1 pomeni nepomembno odgovoren in 5 zelo odgovoren).

Tabela: Seštevek odgovorov – neodgovoren (seštevek ocen 1 in 2), niti niti (ocena 3), odgovoren (seštevek ocen 4 in 5)

 


 
neodgovoren niti niti odgovoren ne vem
nedisciplinirani ljudje, ki ne spoštujejo preventivnih ukrepov  za zajezitev epidemije 28,8 15,2 54,5 1,5
nasprotniki preventivnih ukrepov (proticepilci, antimaskarji, zanikovalci nevarnosti covid-19 …), ki se tem ukrepom upirajo 33,9 8,3 56,3 1,6
vlada, ki sprejema slabe in napačne odločitve in ne zna animirati ljudi 31,6 20,7 46,5 1,2
z vlado nekooperativna opozicija 32,1 28,6 33,9 5,4
zdravstvena stroka, ki ne zna uveljaviti svojih stališč 32,2 33,0 32,7 2,2

 

Kaj bi morali storiti, da bi zajezili širjenje epidemije?

Ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni izrazito nestrinjanje, 5 pa izrazito strinjanje.

Tabela: Seštevek odgovorov – se ne strinjam (seštevek ocen 1 in 2), niti niti (ocena 3), strinjam se (seštevek ocen 4 in 5)

 

  ne strinjam se niti niti strinjam se ne vem
še bolj zaostriti preventivne ukrepe (uporaba mask, medsebojna razdalja, razkuževanje, prezračevanje prostorov, odpoved javnih prireditev…) 23,2 19,4 57,0 0,4
uvesti sistem PC (prebolel ali cepljen) 26,6 10,7 60,6 2,1
uvesti obvezno cepljenje za polnoletno prebivalstvo 37,9 11,9 49,1 1,1
uvesti lockdown, strogo zaustavitev javnega življenja 59,8 18,9 20,5 0,8
čimprej izvesti predčasne volitve in dobiti zaupanja vredno vlado 34,9 12,5 51,5 1,1
doseči dogovor med opozicijo in vlado o skupnem nastopu v boju proti epidemiji 17,5 13,2 64,6 4,7

 

 

 

Ninamedia, 9. – 11. november 2021                                                                                                                  n=700