Ninamedia d.o.o. Prešernova cesta 35, 1000 Ljubljana info@ninamedia.si (01) 23 62 120

Državnozborske volitve 2022 – tracking poll

Tracinkg poll je vrsta javnomnenjske ankete, ki se izvaja zaporedno, vsak dan na novem vzorcu. Vsakokratni izračun se opravi in objavi na osnovi zadnjih treh anket. Vsak nov izračun se izvede tako, da se izloči rezultat najstarejše ankete in doda rezultat najnovejše ankete v tridnevnem zaporednem merjenju. Na ta način lahko ugotavljamo spremembe v stališčih volivcev o tem, katero stranko bodo volili. Naročnika javnomnenjske ankete tracking poll sta časnika Dnevnik in Večer.

Datum izvedbe: 11.april do 22. april 2022

Vzorec: Skupni vzorec anketiranih: n=2.400

Metodologija: CATI
Anketiranje je potekalo telefonsko, po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja (CATI). V raziskavi smo uporabili dvostopenjski naključni vzorec. Osnova vzorčenja je univerzalni telefonski imenik, iz katerega so naključno izbrana gospodinjstva (pri čemer upoštevamo prostorsko razpršenost glede na slovenske statistične regije) in znotraj njih naključno izbrani anketiranci. Pred analizo so bili podatki uteženi po starosti in izobrazbi tako, da smo socio-demografsko strukturo vzorca približali strukturi ciljne populacije, s čimer smo zagotovili večjo reprezentativnost vzorca. Anketiranje smo izvajali v telefonskem studiu Ninamedie, po metodi CATI. Obdelava podatkov pa je bila izvedena na programski opremi SPSS, verzija 15.0.

 

 

Volilna napoved (20.4.-22.4.2022), n=900 

  Stranke Bližina  

SKUPAJ

Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,6 0,1 0,7 0,7 0,2 1,3
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 5,2 1,5 6,7 6,9 5,2 8,5
SD – Socialni demokrati 6,1 1,8 7,9 8,1 6,3 9,9
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,3 1,2 23,5 24,0 21,2 26,8
SAB – Stranka Alenke Bratušek 3,1 0,8 3,9 4,0 2,7 5,3
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,8 0,4 4,2 4,3 3,0 5,6
Levica – Luka Mesec 6,1 0,8 6,9 7,1 5,4 8,7
SNS – Slovenska nacionalna stranka 1,3 0,2 1,5 1,5 0,7 2,3
DOM – Domovinska liga 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
Državljansko gibanje Resni.ca 2,7 0,2 2,9 3,0 1,9 4,1
Gibanje Svoboda 22,4 4,7 27,1 27,7 24,8 30,6
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
Naša prihodnost in Dobra država 0,8 0,4 1,2 1,2 0,5 1,9
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,4 0,3 1,7 1,7 0,9 2,6
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,5   0,5 0,5 0,0 1,0
Piratska stranka Slovenije 2,4 0,1 2,5 2,6 1,5 3,6
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 3,0 0,5 3,5 3,6 2,4 4,8
Vesna – zelena stranka 2,1 0,2 2,3 2,4 1,4 3,3
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,4   0,4 0,4 0,0 0,8
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,2   0,2 0,2 0,0 0,5
ne vem, ne povem 15,2 2,0 2,0  
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 0,2 0,0 0,2  

 

 

Volilna napoved (19.4.-21.4.2022), n=900 

  Stranke Bližina  

SKUPAJ

Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,5 0,1 0,6 0,6 0,1 1,1
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 5,6 1,1 6,7 7,0 5,3 8,6
SD – Socialni demokrati 5,6 2,0 7,6 7,9 6,1 9,7
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,2 1,4 23,6 24,6 21,7 27,4
SAB – Stranka Alenke Bratušek 3,1 0,7 3,8 4,0 2,7 5,2
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,4 0,4 3,8 4,0 2,7 5,2
Levica – Luka Mesec 6,9 0,5 7,4 7,7 6,0 9,4
SNS – Slovenska nacionalna stranka 1,0   1,0 1,0 0,4 1,7
DOM – Domovinska liga 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
Državljansko gibanje Resni.ca 2,7 0,2 2,9 3,0 1,9 4,1
Gibanje Svoboda 21,5 4,2 25,7 26,7 23,9 29,6
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
Naša prihodnost in Dobra država 1,7 0,4 2,1 2,2 1,2 3,1
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,9   1,9 2,0 1,1 2,9
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,5   0,5 0,5 0,1 1,0
Piratska stranka Slovenije 2,2 0,2 2,4 2,5 1,5 3,5
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 2,4 0,7 3,1 3,2 2,1 4,4
Vesna – zelena stranka 1,7 0,2 1,9 2,0 1,1 2,9
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,6   0,6 0,6 0,1 1,1
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,3   0,3 0,3 0,0 0,7
ne vem, ne povem 15,6 3,5 3,5
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 0,4 0,0 0,4

 

 

Volilna napoved (16.4.-20.4.2022), n=900 

  Stranke Bližina SKUPAJ Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,8 0,1 0,9 1,0 0,3 1,6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 5,3 1,7 7,0 7,4 5,7 9,2
SD – Socialni demokrati 5,4 2,2 7,6 8,1 6,3 9,9
SDS – Slovenska demokratska stranka 20,7 1,6 22,3 23,7 20,9 26,5
SAB – Stranka Alenke Bratušek 2,5 0,8 3,3 3,5 2,3 4,7
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,3 0,2 3,5 3,7 2,5 5,0
Levica – Luka Mesec 6,9 0,3 7,2 7,7 5,9 9,4
SNS – Slovenska nacionalna stranka 1,1   1,1 1,2 0,5 1,9
DOM – Domovinska liga 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
Državljansko gibanje Resni.ca 2,7 0,2 2,9 3,1 2,0 4,2
Gibanje Svoboda 20,4 4,3 24,7 26,3 23,4 29,2
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,2   0,2 0,2 0,0 0,5
Naša prihodnost in Dobra država 1,6 0,3 1,9 2,0 1,1 2,9
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,5   1,5 1,6 0,8 2,4
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,6 0,1 0,7 0,7 0,2 1,3
Piratska stranka Slovenije 1,9 0,2 2,1 2,2 1,3 3,2
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 3,3 1,0 4,3 4,6 3,2 5,9
Vesna – zelena stranka 1,3 0,3 1,6 1,7 0,9 2,5
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,8   0,8 0,9 0,3 1,5
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,3   0,3 0,3 0,0 0,7
ne vem, ne povem 18,8 5,5 5,5
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 0,5 0,0 0,5

 

Volilna napoved (15.4.-19.4.2022), n=900 

  Stranke Bližina SKUPAJ Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,4 0,1 0,5 0,6 0,1 1,0
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 5,8 1,5 7,3 8,1 6,3 9,9
SD – Socialni demokrati 6,0 1,8 7,8 8,6 6,8 10,5
SDS – Slovenska demokratska stranka 21,6 1,5 23,1 25,6 22,7 28,4
SAB – Stranka Alenke Bratušek 2,4 0,6 3,0 3,3 2,2 4,5
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,0 0,1 3,1 3,4 2,2 4,6
Levica – Luka Mesec 7,4 0,3 7,7 8,5 6,7 10,4
SNS – Slovenska nacionalna stranka 0,8   0,8 0,9 0,3 1,5
DOM – Domovinska liga 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
Državljansko gibanje Resni.ca 2,1 0,5 2,6 2,9 1,8 4,0
Gibanje Svoboda 20,1 3,4 23,5 26,0 23,2 28,9
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,2   0,2 0,2 0,0 0,5
Naša prihodnost in Dobra država 1,3   1,3 1,4 0,7 2,2
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,0   1,0 1,1 0,4 1,8
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,8 0,1 0,9 1,0 0,3 1,6
Piratska stranka Slovenije 1,0 0,2 1,2 1,3 0,6 2,1
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 3,4 0,8 4,2 4,7 3,3 6,0
Vesna – zelena stranka 0,6 0,6 1,2 1,3 0,6 2,1
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,5 0,2 0,7 0,8 0,2 1,3
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
ne vem, ne povem 20,3 8,6 8,6
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 1,1 0,0 1,1

 

 

Volilna napoved (14.4.-16.4.2022), n=750 

  Stranke Bližina SKUPAJ Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,8   0,8 0,9 0,2 1,5
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 4,9 2,2 7,1 7,8 5,8 9,7
SD – Socialni demokrati 6,8 1,1 7,9 8,6 6,6 10,6
SDS – Slovenska demokratska stranka 22,1 1,3 23,4 25,5 22,4 28,7
SAB – Stranka Alenke Bratušek 2,5 0,6 3,1 3,4 2,1 4,7
LMŠ – Lista Marjana Šarca 2,9 0,1 3,0 3,3 2,0 4,5
Levica – Luka Mesec 7,8 0,3 8,1 8,8 6,8 10,9
SNS – Slovenska nacionalna stranka 0,7   0,7 0,8 0,1 1,4
DOM – Domovinska liga 0,4   0,4 0,4 0,0 0,9
Državljansko gibanje Resni.ca 2,0 0,6 2,6 2,8 1,6 4,0
Gibanje Svoboda 20,3 3,8 24,1 26,3 23,2 29,5
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,4   0,4 0,4 0,0 0,9
Naša prihodnost in Dobra država 0,4 0,1 0,5 0,5 0,0 1,1
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,2   1,2 1,3 0,5 2,1
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,8 0,1 0,9 1,0 0,3 1,7
Piratska stranka Slovenije 1,4 0,2 1,6 1,7 0,8 2,7
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 3,3 0,4 3,7 4,0 2,6 5,4
Vesna – zelena stranka 1,2 0,4 1,6 1,7 0,8 2,7
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,2 0,2 0,4 0,4 0,0 0,9
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,1   0,1 0,1 0,0 0,3
ne vem, ne povem 18,6 7,2 7,2
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 1,1 0,0 1,1

 

 

Volilna napoved (13.4.-15.4.2022), n=600 

  Stranke Bližina SKUPAJ Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,2   0,2 0,2 0,0 0,6
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 4,6 2,1 6,7 7,6 5,5 9,7
SD – Socialni demokrati 7,3 0,6 7,9 8,9 6,7 11,2
SDS – Slovenska demokratska stranka 21,9 1,2 23,1 26,1 22,6 29,7
SAB – Stranka Alenke Bratušek 2,7 0,6 3,3 3,7 2,2 5,3
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,6   3,6 4,1 2,5 5,7
Levica – Luka Mesec 7,7 0,3 8,0 9,1 6,8 11,4
SNS – Slovenska nacionalna stranka 0,6   0,6 0,7 0,0 1,3
DOM – Domovinska liga 0,4   0,4 0,5 0,0 1,0
Državljansko gibanje Resni.ca 1,2 0,7 1,9 2,2 1,0 3,3
Gibanje Svoboda 21,8 2,7 24,5 27,7 24,2 31,3
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,2   0,2 0,2 0,0 0,6
Naša prihodnost in Dobra država 0,2 0,2 0,2 0,0 0,6
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,5   1,5 1,7 0,7 2,7
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,8   0,8 0,9 0,1 1,7
Piratska stranka Slovenije 0,3 0,1 0,4 0,5 0,0 1,0
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 2,9 0,3 3,2 3,7 2,2 5,2
Vesna – zelena stranka 0,8 0,6 1,4 1,6 0,6 2,6
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,1   0,1 0,1 0,0 0,4
ne vem, ne povem 19,7 10,1 10,1
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 1,5 0,0 1,5

 

Volilna napoved (12.4.-14.4.2022), n=450 

  Stranke Bližina SKUPAJ Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,3 0,1 0,4 0,4 0,0 1,1
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 4,4 2,2 6,6 7,3 4,9 9,7
SD – Socialni demokrati 7,3 0,9 8,2 9,0 6,4 11,7
SDS – Slovenska demokratska stranka 20,3 1,9 22,2 24,4 20,5 28,4
SAB – Stranka Alenke Bratušek 2,8 0,1 2,9 3,2 1,6 4,8
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,5 0,1 3,6 4,0 2,2 5,8
Levica – Luka Mesec 7,2 1,0 8,2 9,0 6,4 11,7
SNS – Slovenska nacionalna stranka 1,5   1,5 1,7 0,5 2,8
DOM – Domovinska liga 0,6   0,6 0,7 0,0 1,4
Državljansko gibanje Resni.ca 2,6 0,1 2,7 3,0 1,4 4,5
Gibanje Svoboda 21,9 2,3 24,2 26,6 22,5 30,7
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,3   0,3 0,3 0,0 0,9
Naša prihodnost in Dobra država 0,3 0,3 0,6 0,7 0,0 1,4
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 1,5   1,5 1,7 0,5 2,8
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,9   0,9 1,0 0,1 1,9
Piratska stranka Slovenije 0,7 0,5 1,2 1,3 0,3 2,4
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 2,9 0,3 3,2 3,5 1,8 5,2
Vesna – zelena stranka 1,0 0,3 1,3 1,4 0,3 2,5
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,2 0,5 0,7 0,8 0,0 1,6
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,1   0,1 0,1 0,0 0,4
ne vem, ne povem 18,7 8,1 8,1
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 1,0 0,0 1,0

 

Volilna napoved (11.4.-13.4.2022), n=450

  Stranke Bližina SKUPAJ Volilna napoved Interval zaupanja

volilne napovedi (min/max)

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 0,3 0,1 0,4 0,4 0,0 1,0
NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 5,5 1,1 6,6 7,2 4,8 9,6
SD – Socialni demokrati 7,5 1,2 8,7 9,5 6,8 12,2
SDS – Slovenska demokratska stranka 20,0 2,3 22,3 24,3 20,4 28,3
SAB – Stranka Alenke Bratušek 2,4 0,4 2,8 3,1 1,5 4,6
LMŠ – Lista Marjana Šarca 3,4 0,5 3,9 4,3 2,4 6,1
Levica – Luka Mesec 7,6 1,2 8,8 9,6 6,9 12,3
SNS – Slovenska nacionalna stranka 1,4   1,4 1,5 0,4 2,7
DOM – Domovinska liga 0,5   0,5 0,5 0,0 1,2
Državljansko gibanje Resni.ca 1,7 0,1 1,8 2,0 0,7 3,2
Gibanje Svoboda 21,7 2,7 24,4 26,6 22,6 30,7
LBP – Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo 0,2   0,2 0,2 0,0 0,6
Naša prihodnost in Dobra država 0,6 0,1 0,7 0,8 0,0 1,6
ND – Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec 0,9 0,4 1,3 1,4 0,3 2,5
Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba 0,9   0,9 1,0 0,1 1,9
Piratska stranka Slovenije 1,0 0,4 1,4 1,5 0,4 2,7
Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS) 3,3 0,4 3,7 4,0 2,2 5,9
Vesna – zelena stranka 0,8 0,3 1,1 1,2 0,2 2,2
ZLS – Za ljudstvo Slovenije 0,5 0,5 0,5 0,0 1,2
ZOS – Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (skupna lista Gibanja Zedinjena Slovenija ZSi in Stranke slovenskega naroda SSN) 0,2   0,2 0,2 0,0 0,6
ne vem, ne povem 19,3 7,6 7,6
nobene, oddal bom neveljavno glasovnico 0,8 0,0 0,8